HMS-/ KS-sjef

Kort om stillingen:

Sentral strategisk lederstilling som har det overordnede ansvaret for HMS- og KS-arbeidet i entreprenørkonsernet.  Stillingen rapporterer til Adm. direktør og inngår i selskapets ledergruppe.
Dagens HMS/KS-sjef har startet nedtrappingen mot pensjonisttilværelsen, men vil være en viktig medspiller for den nye HMS/KS-sjefen de neste 2 – 3 årene.

Bakgrunn:

Fortrinnsvis sivilingeniør eller ingeniør med god erfaring fra HMS- og KS-arbeid. Gjerne erfaring som HMS/KS-sjef (eller tilsvarende) fra annen virksomhet, men ikke et krav. Vedkommende må være en pådriver med stort engasjement for HMS og KS-arbeidet i virksomheten.

Arbeidssted:

Alle kontorlokasjoner i konsernet kan være aktuelle som «fast base», men jevnlig reisevirksomhet til andre kontorer må påregnes.  Kongsvinger eller Jessheim

Ansvars- og arbeidsområder:

 • Være overordnet ansvarlig for HMS og KS i entreprenørkonsernet
 • Lede og utvikle HMS/KS-teamet i konsernet
 • Fremstå som en pådriver og motivator for HMS og KS-arbeidet og ta en aktiv rolle i holdningsskapende arbeid på alle nivåer i organisasjonen
 • Ha et strategisk blikk for videre utvikling og styrking av HMS og KS i konsernet. Være ansvarlig for å gjennomføre forbedringsprosjekter innenfor området
 • Ta en sentral rolle i selskapets ledergruppe og være en god støttespiller for Adm. direktør, regionledere og daglig ledere i HMS og KS-arbeidet
 • Sikre at vi har styringssystemer som tilfredsstiller myndighetskrav, kundekrav og egne krav
 • Sørge for at vi har effektive IT-verktøy og andre verktøy som forenkler, forbedrer og effektiviserer HMS og KS-arbeidet i prosjektene
 • Sørge for kontinuerlig læring og kompetansebygging innenfor HMS og KS
 • Være ansvarlig for sertifiseringer og godkjenninger, herunder ISO 14001
 • Fremstå som en synlig og tydelig «HMS-stemme» ute i markedet og jobbe aktivt for å fremme seriøsitetskrav i byggenæringen

Personlige egenskaper:

 • Analytisk, strukturer og grundig
 • Sterk på kommunikasjon – «selgende»
 • Engasjert og «drivende», god til å gå foran å vise vei
 • Trygg og rolig i krevende situasjoner
 • Uredd og flink til å utfordre
 • Løsningsorientert

Spørsmål om stillingen/søknad

Kontaktperson: Tor-Ivar Pettersen
Stillingstittel: Senior Bedriftsrådgiver
Telefon: 480 67 010
E-post: tip@mybright.no

Søknadsfrist: 5. juni 2017

FINN-kode: 95788643 Søk på stillingen her.