Byggfornyelse og service

Gjennom egne Serviceavdelinger og våre datterselskap Wito AS og Evensen & Evensen AS besitter Ø.M. Fjeld solid kompetanse innen vedlikehold, ombygging, rehabilitering og fornyelse av bygninger. Vi utfører et stort spenn av prosjekttyper, fra mindre oppgaver for privatpersoner til større ombyggingsprosjekter for offentlige og private kunder fordelt over hele indre Østlandet. Vi påtar oss også prosjekter i Oslo-regionen og vi benytter da våre svært dyktige og erfarne fagarbeidere fra vårt «hjemfylke» Hedmark.

Inngrep i eksisterende bygninger krever spesiell kompetanse både om byggeskikk, materialbruk, utbedringsmetoder og ikke minst energi- og miljøvennlige løsninger. Vår lange erfaringer kombinert med et tydelig fokus på kompetanseutvikling, blant annet innen energi og miljøriktige oppgradering, gjør oss til en trygg samarbeidspartner for alle typer av prosjekter mot eksisterende bygningsmasse.

Vi har også bred erfaring og sentral godkjenning i høyeste klasse for arbeider på bevaringsverdige bygninger.

For mer informasjons om våre datterselskap se her
Wito AS: http://www.wito.as/
Evensen & Evensen AS: http://www.ee.no/