Entreprenør bygg

Hovedvirksomheten til Ø.M. Fjeld er entreprenørvirksomhet mot byggmarkedet. Vi dekker hele det indre Østlandet gjennom våre regionskontorer på Kongsvinger, Hamar og Romerike, samt våre datterselskap Wito AS på Skotterud og Evensen & Evensen AS på Lillehammer. Inkludert våre datterselskaper har vi totalt 350 ansatte, og av disse har vi nærmere 250 dyktige fagarbeidere med hovedtyngde innen tømmer og forskaling/armering.

Ø.M. Fjeld har over lang tid hatt et bevisst forhold til lærlinginntak og oppfølging og utvikling av våre lærlinger. Vi er en attraktiv bedrift for lærlingene og til enhver tid består minst 10% av fagarbeiderne våre av lærlinger.

Vår kunde- og prosjektportefølje består av tre hovedsegmenter; egenregiprosjekter gjennom vårt utviklingsselskap, offentlige kunder og private kunder. Prosjektene omfatter alt fra større boligprosjekter, næringsbygg, offentlige formålsbygg som skoler, sykehjem og barnehager, idrettsanlegg, industribygg samt en rekke typer av spesialbygg.

Langsiktighet ligger i bunn som en kjerneverdi for Ø.M. Fjeld. Vår lange og spennende historie vitner om en entreprenørbedrift som over tid har evnet å «snu seg rundt» og møte morgendagens utfordringer på en positiv og proaktiv måte. Slik ønsker vi også å forme vår fremtid. Entreprenørbransje står midt opp i en rivende utviklingsprosess, med bla. nye og skjerpende forventninger og krav både fra kunder, myndigheter og medarbeidere. Vi er overbevist om at det er de entreprenørbedriftene som har et tydelig fokus på kompetanseutvikling og innovasjon generelt, og på klima, energi og miljø spesielt, som vil lede an når fremtidens entreprenørbransje skal formes. Derfor har vi også satt oss ambisiøse mål om å bli en aktør som evner å vise bærekraftig bygging i praksis.