Ledige stillinger

 

 

Prosjektdirektør

Nyopprettet stilling som skal avlaste adm. direktør og støtte regionledere og daglig ledere i datterselskaper. Stillingen gis fullmakt til å opptre på vegne av adm. direktør i organisasjonen innenfor gitte områder. les mer

Prosjektsjef Romerike

Sentral (nyopprettet) lederstilling i selskapets største regionen med ca. 700 MNOK i årlig omsetning. Prosjektsjefen vil gå inn som Regionleders nærmeste støttespiller og stedfordrer. Rapporterer til Regionleder. les mer

Prosjekteringsleder

Nyopprettet prosjekteringslederstilling i selskapets største regionen med ca. 700 MNOK i årlig omsetning. Vi bygger opp et prosjekteringsmiljø i egen organisasjon for å ivareta denne funksjonen på en profesjonell måte. Dette blir dermed en sentral stilling for å lykkes i dette arbeidet. Prosjekteringsleder vil rapportere til regionleder, og samarbeide tett med kalkyle og prosjektledere.
les mer

Erfaren prosjektleder bolig

Ø.M.Fjeld region Romerike har store boligprosjekter i sin portefølje framover. Vi trenger å bygge opp flere boligteam, og er derfor på leting etter en erfaren prosjektleder. Våre prosjektledere har kontor på Jessheim, mens anleggsleder er den daglige lederen ute på byggeplass.
les mer

Prosjektutvikler/ kalkulatør

Ø.M.Fjeld region Romerike har store prosjekter i sin portefølje framover. Stillingen vil inngå i et eget kalkyleteam med en flat struktur, og prosjektutvikleren/kalkulatøren vil rapportere direkte til regionleder. Vi ser etter en tallknuser med stor forståelse for byggfaget.
les mer

Jobb og karriere

I Ø.M. Fjeld ønsker vi at arbeidsdagen skal være preget av arbeidsglede, stolte medarbeidere med respekt for hverandre og et åpent og godt arbeidsmiljø. Vi verdsetter ansvarlige og engasjerte medarbeidere som gir av seg selv og bidrar til å videreutvikle det gode arbeidsmiljøet og firmaet som helhet.
Vi tar godt vare på våre dyktige medarbeidere og ønsker å gi alle muligheter til en målrettet og langsiktig utvikling. Gjennom vår interne skole «Ø.M. Fjeld Kompetanseportal» legger vi til rette for systematisk kompetanseutvikling i alle faser både for lærlinger, fagarbeidere, byggeplassledere, prosjektledere og linjeledere.
I et mellomstort entreprenørfirma som Ø.M. Fjeld er det mange muligheter for den som har ambisjoner om å utvikle seg videre.
Vi er alltid på søk etter nye dyktige medarbeidere og ønsker å komme i kontakt med:
* Lærlinger
* Studenter som skal skrive prosjekt- eller masteroppgave
* Nyutdannede ingeniører og sivilingeniører
* Erfarne fagarbeidere og baser
* Erfarne prosjektledere og byggeplassledere (formenn og anleggsledere)

 • Prosjektleder / prosjektutvikler i Ø.M. Fjeld Utvikling AS

  For å håndtere den stadig økende prosjektporteføljen og en stor geografi, er vi alltid på utkikk etter en dyktig prosjektleder / prosjektutvikler.

  Ø.M. Fjeld Utvikling (ØMFU) er byggherreselskapet i Ø.M. Fjeld-konsernet, og er søsterselskapet til entreprenørselskapet Ø.M. Fjeld. Vårt hovedsatsingsområde er planlegging og utvikling av større leilighetsprosjekter og kombinerte prosjekter med leiligheter og næring. For å utnytte konsernets samlede entreprenør- og byggherrekompetanse, samarbeider vi tett med alle entreprenørvirksomhetene i konsernet, også datterselskapene Asker Entreprenør, Evensen & Evensen og Wito.

  Ø.M. Fjeld Utvikling er lokalisert på Jessheim sammen med Ø.M. Fjeld sin Romerike-avdeling, men jobber med prosjekter i hele konsernets geografi fra Moss i sør til Lillehammer i nord.

  Arbeidsoppgaver:
  – Selvstendig ansvar for utvikling og gjennomføring av egne prosjekter.
  – Lede reguleringsarbeid og byggesaker i egne prosjekter
  – Organisere salg og markedsføring av boliger og næringsarealer
  – Kontrahering av entreprenør
  – Være byggherres prosjektleder i gjennomføringsfasen frem til overlevering til sluttkunde.
  – Bistå prosjektsjef i tomtevurderinger og anskaffelsesprosesser for nye eiendommer / prosjekter.

  Høres dette interessant ut? Kontakt prosjektsjef Kjetil Kronborg (tlf 970 39 868, kjkr@omfjeld.no) for en uforpliktende prat.