Ø.M. Fjeld Utvikling AS

Ø.M. Fjeld Utvikling AS er konsernets eiendomsutviklingsselskap med markedsområde fra Karihaugen i sør til Lillehammer i nord. Virksomheten er bygget på kompetanse innen kjøp av tomter, prosjektutvikling, gjennomføring og salg. Vi har erfaring og bred kompetanse i å utvikle eiendommer med hovedvekt på boligprosjekter.