ØMF ønsker Asker Entreprenør velkommen

Ø.M. Fjeld AS utvider entreprenørvirksomheten igjen. Selskapet overtar som største eier i Asker Entreprenør, og vil i 2017 nærme seg en omsetning på 2,5 milliarder kroner. – Vi går fra å være en innlandsentreprenør til å bli en østlandsentreprenør, sier administrerende direktør Kjell Bjarte Kvinge.

Asker Entreprenør omsetter for rundt 750 MNOK i 2016. Med omsetningen fra det nye datterselskapet ventes Ø.M. Fjeld-konsernet å omsette for nærmere 2,5 milliarder kroner neste år. Tilsammen vil konsernet sysselsette rundt 500 ansatte.
Samtidig utvides det geografiske markedet med tre store regioner i randsonen av Oslo, og samlet vil selskapene være tilstede i fylkene Oslo, Akershus, Oppland, Hedmark, Østfold og Buskerud.
Avtalen som ble signert på Kongsvinger nylig, innebærer altså at Ø.M. Fjeld rykker høyt opp på listen over de aller største byggentreprenørene på Østlandet. Entreprenørselskapet Ø.M. Fjeld overtar 60 prosent av aksjene, og dagens aktive eiere i Asker Entreprenør blir med videre med en eierandel på 40 prosent. Tidligere hovedaksjonær Stryken & Gudbrandsen går ut av virksomheten.

– På mange måter går vi fra å være en tung innlandsentreprenør til å bli en ledende østlandsentreprenør. Ambisjonen vår er å vokse på hele Østlandet og spesielt i den attraktive randsonen av Oslo. Med Asker Entreprenør på laget dekker vi nå hele Østlandet, og vi får dermed en solid organisasjon som både gir fleksibilitet og økt konkurranseevne, sier administrerende direktør i Ø.M. Fjeld, Kjell Bjarte Kvinge.
Han beskriver Asker Entreprenør som et svært veldrevet og godt organisert selskap som har hatt en imponerende utvikling de siste årene. Kvinge understreker derfor at intensjon er å utnytte mulighetene som oppstår når to gode selskaper samarbeider, ikke å forandre på noe som allerede fungerer godt.
– Selv om Asker Entreprenør blir en viktig del av Ø.M. Fjeld-konsernet, legger vi stor vekt på å ta vare på den lokale forankringen og identiteten til selskapet. Vårt bidrag som en solid og langsiktig eier skal først og fremst komme i form av kompetanse, ressurser og markedsrelasjoner. Vi skal altså tilføre mer enn finansiell kraft. Ikke minst styrker vi evnen til å håndtere store og krevende prosjekter for de aller største kundene over hele Østlandsområdet, forklarer Kvinge.

Arild Finstad vil fortsette som daglig leder i Asker Entreprenør, og alle nøkkelpersoner blir med videre, flere av dem også som eiere.
– Vi har brukt god tid på å bli kjent med hverandres selskaper og menneskene. I løpet av disse samtalene er det blitt tydelig at det finnes mange likhetstrekk mellom oss. Blant annet har begge en bedriftskultur med korte linjer og evne til rask problemløsning. Vi ser også at den kraftige veksten i Asker Entreprenør har skjedd på en kontrollert og overbevisende måte. Jeg er derfor sikker på at vi i Ø.M. Fjeld vil ha mye å lære av alle de dyktige medarbeiderne i Asker Entreprenør, fremholder Kvinge.

Daglig leder Arild Finstad i Asker Entreprenør er i likhet med Kvinge svært tilfreds med å ha bidratt til et av årets største eierskifter i byggebransjen.
– Vi ser veldig frem til å få Ø.M. Fjeld inn som en ny, aktiv eier. Selskapet tilhører et av landets mest attraktive nettverk av virksomheter innen bygg og anlegg, og ledelsen har i tillegg signalisert at de vil være en langsiktig og offensiv samarbeidspartner. Dette åpner for en lang rekke nye muligheter, og vil gi oss tilgang til ressurser og kompetanse som vi ikke har i dag, sier han og fortsetter:

– Jeg er også er overbevist om at våre ansatte vil oppleve dette som en særdeles god nyhet. Med et solid eierskap i ryggen, øker vi sjansene for å lykkes i et marked som er preget av tøff konkurranse. Som nevnt sitter Ø.M. Fjeld på kunnskaper og erfaringer som vi kan dra stor nytte av, og sammen får vi en slagkraft og fleksibilitet som gjør oss både smidige og mer robuste overfor svingninger i markedet.

Han beskriver fremtidsutsiktene som positive i alle de tre regionene Asker Entreprenør i dag opererer innenfor.
– Befolkningsveksten i og rundt Oslo er ventet å fortsette, og dermed øker også etterspørselen etter boliger, forretningsbygg, skoler, barnehager og andre bygninger. Med et solid konsern som Ø.M. Fjeld i ryggen, bør vi ha alle forutsetninger for å styrke posisjonen vår på alle kanter av Oslofjorden.