Vi søker: Prosjektdirektør

Kort om stillingen:

Nyopprettet stilling som skal avlaste adm. direktør og støtte regionledere og daglig ledere i datterselskaper. Stillingen gis fullmakt til å opptre på vegne av adm. direktør i organisasjonen innenfor gitte områder.

Bakgrunn:

Fortrinnsvis sivilingeniør eller ingeniør med solid leder- og prosjekterfaring fra entreprenør. Sterk kompetanse på prosjektgjennomføring, prosjektøkonomi, kontrakts- og risikostyring.

Arbeidssted:

Fortrinnsvis Kongsvinger eller Jessheim, men også andre kontorlokasjoner i konsernet kan være aktuelle som «fast base». Jevnlig reisevirksomhet til andre kontorer må påregnes.

Ansvars- og arbeidsområder:

• Være administrerende direktørs nærmeste støttespiller og stedfortreder
• Ta en sentral og aktiv rolle i selskapets ledergruppe
• Være overordnet ansvarlig for prosjektrapportering, herunder gjennomføre periodiske prosjektvurderinger i tett samspill med økonomisjef og regionledere
• Bidra inn i større og strategisk viktige tilbud med spesifikk fokus på risikohåndtering og sluttvurderinger av tilbud
• Gå inn som støtte i prosjekter som har spesifikke utfordringer og har/kan få negativ utvikling
• Være overordnet ansvarlig for at selskapet har gode rutiner og verktøy for risikostyring og økonomistyring i prosjekter i tett samspill med KS- og Økonomifunksjonen
• Være overordnet ansvarlig for strategisk viktige innkjøpsavtaler og bidra mot prosjektene ifm. større innkjøp
• Prosjektevaluering og kontinuerlig forbedring og erfaringsdeling mellom regioner/selskaper/prosjekter

Personlige egenskaper:

  • Flink til å raskt sette seg inn i nye problemstillinger (se og forstå det viktigste)
  • Analytisk og strukturert
  • Uredd og flink til å utfordre de rundt seg
  • Fremstår som trygg, men uten å være «ovenfra og ned»
  • Løsningsorientert
  • God økonomisk forståelse og «kremmerånd»
  • God forståelse av risiko og tilnærming til risikostyring

Spørsmål om stillingen/søknad

Kontaktperson: Tor-Ivar Pettersen
Stillingstittel: Senior Bedriftsrådgiver
Telefon: 480 67 010
E-post: tip@mybright.no

Søknadsfrist: 5. juni 2017

Søk på stillingen her. FINN-kode: 95785965