Prosjekteringsleder Romerike

Kort om stillingen:

Nyopprettet  prosjekteringslederstilling i selskapets største regionen med ca. 700 MNOK i årlig omsetning. Vi bygger opp et prosjekteringsmiljø i egen organisasjon for å ivareta denne funksjonen på en profesjonell måte. Dette blir dermed en sentral stilling for å lykkes i dette arbeidet.  Prosjekteringsleder vil rapportere til regionleder, og samarbeide tett med kalkyle og prosjektledere.

Bakgrunn:
Fortrinnsvis sivilingeniør eller ingeniør med prosjekteringserfaring fra entreprenør. God innsikt i bruk av digitale verktøy .

Arbeidssted:
Jessheim

Ansvars- og arbeidsområder:
• Være prosjekteringsleder i konkrete byggeprosjekter – totalentrepriseoppdrag
• Kontrahere rådgivere og prosjekterende i prosjekt
• Være en god prosess- og møteleder i prosjekteringsgruppene
• Være en god støttespiller for prosjektleder i prosjekteringsfasen
• Ha god forståelse for byggeprosessene og betydningen av en god prosjektering før byggestart
• Være bindeledd mellom kalkyle og prosjekt
• Bidra med erfaringsoverføringer
• God innsikt i tekniske anlegg er en fordel

Personlige egenskaper:
• God på prosessledelse
• Løsningsorientert og innovativ på byggemetoder og IKT-løsninger
• Være ryddig og strukturert
• Tydelig og god til å kommunisere – bidra til godt samspill i prosjekteringsgruppene og internt i vår organisasjon

Vi tilbyr:
• Konkurransedyktige betingelser
• Utfordrende arbeidsoppgaver i et spennende byggemarked
• Godt arbeidsmiljø og solid fagmiljø
• En region med en sterk posisjon i Romeriks-markedet
• Et solid selskap

Spørsmål om stillingen/søknad

Kontaktperson: Ole Johan Krog
Stillingstittel: Regionleder Romerike
Telefon: 459 06 813
E-post: olkr@omfjeld.no

Søknadsfrist: 20. juni 2017

FINN-kode: 96717483