Vi søker: Prosjektsjef Romerike

Kort om stillingen:

Sentral (nyopprettet) lederstilling i selskapets største regionen med ca. 700 MNOK i årlig omsetning. Prosjektsjefen vil gå inn som Regionleders nærmeste støttespiller og stedfordrer. Rapporterer til Regionleder.

Bakgrunn:

Fortrinnsvis sivilingeniør eller ingeniør med solid prosjekterfaring fra entreprenør. God kompetanse på tidligfasevurderinger, prosjektgjennomføring, prosjektøkonomi, kontrakts- og risikostyring.

Arbeidssted:

Jessheim

Ansvars- og arbeidsområder:

 • Være en tett medspiller og fast stedfortreder for Regionleder
 • Sikre optimal oppstart og igangkjøring av prosjekter i tett samspill med prosjektledelse, kalkyle, og prosjekteringsledelse
 • Bistå prosjektledelsen med større innkjøp
 • Gå aktivt inn i prosjektgjennomganger og vurderinger av sluttprognoser i utvalgte prosjekter
 • Gå inn som støtte til Prosjektleder i prosjekter som har spesifikke utfordringer og har/kan få negativ utvikling
 • Bidra i kalkylefasen med spesiell fokus på risikostyring og sluttvurderinger
 • Ha tett dialog med de prosjekterende og UE-markedet i regionen og følge opp UE-prestasjoner i prosjekter
 • Være en ressursperson i tidligfasevurderinger i tett samspill med vårt utviklingsselskap og andre byggherrer

Personlige egenskaper:

 • Analytisk og strukturert
 • Uredd og flink til å utfordre de rundt seg
 • Solid arbeidskapasitet
 • Løsningsorientert
 • God til å kommunisere – bidra til godt samspill i organisasjonen
 • God økonomisk forståelse og «kremmerånd»
 • God forståelse av risiko og tilnærming til risikostyring

Spørsmål om stillingen/søknad

Kontaktperson: Tor-Ivar Pettersen
Stillingstittel: Senior Bedriftsrådgiver
Telefon: 480 67 010
E-post: tip@mybright.no

Søknadsfrist: 5. juni 2017

Søk på stillingen her.