Wito AS

Wito AS er et 70% eid datterselskap av Ø.M. Fjeld som betjener de mindre og mellomstore prosjektene med hovedfokus på rehabiliterings- og ombyggingsarbeider. Selskapet har ca. 40 ansatte.

For mer informasjons om vårt datterselskap Wito AS se her http://www.wito.as/.