Året oppsummert i nytt magasin

Året 2017 ble et innholdsrikt og spennende år for hele Ø.M. Fjeld-organisasjonen. Nye selskaper og medarbeidere har kommet til, store prosjekter er ferdigstilt og planer er lagt for årene som kommer.

 

Ved overgangen til et nytt år føles det naturlig å oppsummere noe av det som har hendt. Både fordi det er tilfredsstillende å se tilbake på hva vi har utrettet sammen, men også fordi det kan være klokt å tenke på hva som skal skje fremover. Derfor har vi i år, for aller første gang, forsøkt å ta pulsen på organisasjonen vår i form av et Årsmagasin.

Den totale virksomheten vår er etter hvert blitt så stor at det ikke er mulig å nevne alt og alle som fortjener oppmerksomhet, i alle fall ikke i et og samme nummer. Vi har vært nødt til å gjøre noen valg.

Til gjengjeld var det ikke særlig vanskelig å plukke ut den aller første historien. Uten kjennskap til den utrolige historien om den unge ingeniøren som startet det hele, Øivind Martin Fjeld, vil det heller ikke være mulig å forstå kulturen i Ø.M. Fjeld-konsernet. Hvorfor verdier som lojalitet, pålitelighet og langsiktighet, står som bærebjelker i alle deler av organisasjonen.

Disse holdningene betydde mye for selskapets første eier, og gjennom årene har de også farget de ansatte og måten vi fremstår på – både som gode kollegaer og som en trygg og solid samarbeidspartner
På de neste sidene i Årsmagasinet vil du finne artikler som forteller noe om hvem vi er, hva vi har gjort og hvor vi skal. Du får også anledning til å bli litt bedre kjent med noen av våre nye kollegaer, både de mer erfarne og de aller yngste.

Jeg håper Årsmagasinet bidrar til å gi leserne et underholdende og bredt bilde av Ø.M. Fjeld – hvem vi er og hva vi står for. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle våre oppdragsgivere, samarbeidspartnere og ansatte for året som er gått.

God lesning!

Vennlig hilsen

Kjell Bjarte Kvinge

Adm dir, Ø.M. Fjeld