Kalkylesjef og prosjektutvikler

Har du erfaring med å utvikle og kalkulere større byggeprosjekter? Trives du med å være med i tidligfase og bidra til å skaffe jobber? Og har du en involverende, tydelig og motiverende lederstil? Da vil Ø.M. Fjeld Romerike gjerne høre fra deg. 

Kalkylesjef:

Som kalkylesjef vil du ha ansvar for enheten kalkyle/prosjektutvikling som både utvikler prosjekter sammen med byggherre og kalkulerer og gir tilbud på byggeprosjekter.

 • Lede prosjektutvikling og kalkylearbeidet i region Romerike. Våre prosjekter ligger i størrelsen 50-500 mill og omfatter leilighetsprosjekter, næringsprosjekter og offentlige bygg.
 • Sørge for gode samspillsprosesser i tidligfase, kvalitetssikrede kalkyler og gjennomarbeidede tilbud i hht de frister som gjelder.
 • Bistå i kontraktsforhandlinger og sørge for god erfaringsutveksling mellom kalkyle og prosjekt.
 • Delta i regionens ledergruppe.

Kvalifikasjoner:

 • Ingeniør/sivilingeniør med god innsikt/erfaring fra entreprenørbransjen.
 • Være en løsningsorientert lagspiller, med gode evner til å kommunisere, lede og motivere.
 • Skaper tillit og gode relasjoner både eksternt og internt.

Prosjektutvikler:

 • Gjennomføre samspill i tidligfase sammen med bla. byggherre, arkitekter og rådgivere i hht de prosedyrer og sjekklister ØMF har utviklet.
 • Sørge for god kompetanseoverføring mellom våre ulike faser i prosjektene.
 • Oppdatere og ajourholde nøkkeltall
 • Delta i kalkylearbeid og tilbudsutforming

Kvalifikasjoner:

 • Ingeniør/sivilingeniør med erfaring fra entreprenørbransjen, manglende utdanning kan kompenseres med relevant erfaring.
 • Grunnleggende datakunnskaper med god innsikt i relevante dataprogrammer for bransjen.
 • Er innovativ og framoverlent mht å finne de mest optimale løsningene.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingene byr på store muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling.

Vi tilbyr konkurransedyktige vilkår i en organisasjon med kort avstand til beslutningene og gode muligheter til å påvirke din egen hverdag.

Kontaktpersoner:

For ytterligere informasjon om stillingene kan du kontakte

Ole Johan Krog (regionleder Romerike) på 459 06 813//olkr@omfjeld.no

Søknadsfrist:

Snarest og senest innen 15. juni 2019

2019-05-23T13:20:23+00:00