Entreprenør bygg

Ø.M. Fjeld er en av Østlandets ledende byggentreprenører. Selskapet består av rundt 500 ansatte, og vil i 2017 omsette for nærmere 2,5 milliarder. Gjennom våre regionkontorer på Kongsvinger, Jessheim og Hamar, samt datterselskapene Asker Entreprenør, Evensen & Evensen og Wito, betjener vi både private og offentlige oppdragsgivere over hele Østlandet.

Vår kunde- og prosjektportefølje består av tre hovedsegmenter;

  • egenregiprosjekter gjennom vårt utviklingsselskap
  • offentlige kunder
  • private kunder

Prosjektene omfatter alt fra større boligprosjekter til næringsbygg og offentlige formålsbygg som skoler, sykehjem og barnehager, idrettsanlegg, industribygg samt en rekke typer av spesialbygg.

Ø.M. Fjeld har over lang tid hatt et bevisst forhold til lærlinginntak og oppfølging og utvikling av våre lærlinger. Vi er en attraktiv bedrift for lærlingene, og har som mål at minst ti prosent av fagarbeiderne våre til enhver tid skal være lærlinger.

Langsiktighet ligger i bunn som en kjerneverdi for Ø.M. Fjeld. Vår lange og spennende historie vitner om en entreprenørbedrift som over tid har evnet å «snu seg rundt» og møte morgendagens utfordringer på en positiv og proaktiv måte. Slik ønsker vi også å forme vår fremtid.

Entreprenørbransje står midt opp i en rivende utviklingsprosess, med bla. nye og skjerpende forventninger og krav både fra kunder, myndigheter og medarbeidere. Vi er overbevist om at det er de entreprenørbedriftene som har et tydelig fokus på kompetanseutvikling og innovasjon generelt, og på klima, energi og miljø spesielt, som vil lede an når fremtidens entreprenørbransje skal formes. Derfor har vi også satt oss ambisiøse mål om å bli en aktør som evner å vise bærekraftig bygging i praksis.