Nyheter

 • Året oppsummert i nytt magasin

  Året 2017 ble et innholdsrikt og spennende år for hele Ø.M. Fjeld-organisasjonen. Nye selskaper og medarbeidere har kommet til, store prosjekter er ferdigstilt og planer er lagt for årene som kommer.

   

  Ved overgangen til et nytt år føles det naturlig å oppsummere noe av det som har hendt. Både fordi det er tilfredsstillende å se tilbake på hva vi har utrettet sammen, men også fordi det kan være klokt å tenke på hva som skal skje fremover. Derfor har vi i år, for aller første gang, forsøkt å ta pulsen på organisasjonen vår i form av et Årsmagasin.

  Den totale virksomheten vår er etter hvert blitt så stor at det ikke er mulig å nevne alt og alle som fortjener oppmerksomhet, i alle fall ikke i et og samme nummer. Vi har vært nødt til å gjøre noen valg.

  Til gjengjeld var det ikke særlig vanskelig å plukke ut den aller første historien. Uten kjennskap til den utrolige historien om den unge ingeniøren som startet det hele, Øivind Martin Fjeld, vil det heller ikke være mulig å forstå kulturen i Ø.M. Fjeld-konsernet. Hvorfor verdier som lojalitet, pålitelighet og langsiktighet, står som bærebjelker i alle deler av organisasjonen.

  Disse holdningene betydde mye for selskapets første eier, og gjennom årene har de også farget de ansatte og måten vi fremstår på – både som gode kollegaer og som en trygg og solid samarbeidspartner
  På de neste sidene i Årsmagasinet vil du finne artikler som forteller noe om hvem vi er, hva vi har gjort og hvor vi skal. Du får også anledning til å bli litt bedre kjent med noen av våre nye kollegaer, både de mer erfarne og de aller yngste.

  Jeg håper Årsmagasinet bidrar til å gi leserne et underholdende og bredt bilde av Ø.M. Fjeld – hvem vi er og hva vi står for. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle våre oppdragsgivere, samarbeidspartnere og ansatte for året som er gått.

  God lesning!

  Vennlig hilsen

  Kjell Bjarte Kvinge

  Adm dir, Ø.M. Fjeld

 • – Ø.M. Fjeld er et av landets mest attraktive selskaper

  Nylig presenterte karrierestart.no den årlige oversikten over landets 100 mest populære bedrifter blant teknologistudentene. Ø.M. Fjeld ligger solid inne på listen – og foran langt mer profilerte selskaper.

  Karrierebarometeret er utarbeidet på grunnlag av svarene fra 1500 teknologistudenter, og totalt ble altså Ø.M. Fjeld rangert som den 67. mest attraktive virksomheten i Norge – foran mer profilerte teknologiselskaper som Shell, Hafslund, Mesta og Maersk. Studentene ble bedt om å vurdere hvor attraktive de ulike selskapene er som fremtidige arbeidsgivere på en skala fra 1 til 7. Karrierebarometeret kartlegger hvordan studentene ser på karrierevalg, arbeidsgivere, bransjer og egen jobbfremtid.

  – Det er på ingen måte tilfeldig at studentene har fått opp øynene for oss. Vi har helt bevisst brukt både tid og ressurser på å være synlige ved norske høyskoler og universitet. Ikke minst tror vi det har vært effektivt å la våre egne ingeniører stå for kontakten med studentene. De vet hvordan studentene tenker, og de kjenner hverdagen og utviklingsmulighetene bedre enn noen andre. Innleide HR-folk kan ikke med samme grad av troverdighet fortelle hvordan det er å ha en karriere i Ø.M. Fjeld, sier leder for kompetanse og forbedring, Odd Anders Amdahl.

  – Konkurransen om de mest attraktive medarbeiderne er knalltøff, og som en kompetansebedrift er vi nødt til å fremstå på riktig måte. Vi må naturligvis være konkurransedyktige på lønn- og arbeidsvilkår, men samtidig ser vi at det er minst like viktig å tilby gode utviklingsmuligheter og en reell innflytelse over egen karriere. I Ø.M. Fjeld får de nyutdannede muligheten til å vokse med oppgavene, og de slipper å vente i årevis på å få praktisere det de har lært, mener Amdahl.
  Forskningsvirksomheten SINTEF topper listen, mens selskapene Multiconsult og Norconsult følger på plassene like bak. Tidligere har aktører innen olje og gass dominert listen, men de siste par årene har aktører knyttet til bygg, anlegg og infrastruktur gjort seg mer gjeldende.

  Hver sommer engasjerer Ø.M. Fjeld en gruppe studenter som får anledning til å teste sine lederferdigheter ute på byggeplass. Foran årets sommer mottok Amdahl søknader fra 66 studenter, og valget falt til slutt på fire unge kvinner og tre unge menn. Nylig var de alle samlet på Jessheim for å forberede sommerens aktiviteter.
  – Vi trenger flere yngre medarbeidere med høyere utdanning i Ø.M. Fjeld. Derfor ønsker vi å knytte kontakt med aktuelle kandidater så tidlig som mulig, slik at vi kan bli kjent med dem og de får anledning til å bli kjent med oss. På mange måter kan disse sommerjobbene ses på som et langt jobbintervju, forklarer Amdahl med et glimt i øyet.

 • Løvenskiold Terrasse nærmer seg salgsstart

  Slik blir Løvenskiold Terrasse i Kongsvinger.

  Slik blir Løvenskiold Terrasse i Kongsvinger.

  Flere nye boliger i Kongsvinger

  Utviklingen av Kongsvinger by skal fortsette. Planen er å tilby 60 moderne og sentrumsnære leiligheter med flott utsikt og gode solforhold. Turen er kommet til Løvenskiold Terrasse.

  Etter flere år med lav byggeaktivitet i Kongsvinger by, har regionen fått et oppsving med økt vekst de siste par årene. Dr Juells Park er for lengst ferdigsolgt, og til sommeren kan de første beboerne flytte inn.
  – Prosjektet har på alle måter vært så vellykket at vi tror det regionale markedet er modent for flere moderne og praktiske leiligheter med kort avstand til sentrum. Kommunen trenger sårt et større mangfold av boligtyper. Veldig mange ønsker å bruke hverdagen på andre ting enn plenklipping og snømåking, og vi ser at nye leilighetsprosjekter bidrar til å frigjøre eneboliger og rekkehus som i større grad etterspørres av barnefamilier, sier administrerende direktør Kjell Bjarte Kvinge i Ø.M. Fjeld.

  – Løvenskiold Terrasse vil få en miks ulike leilighetstyper, fra toromsleiligheter på rundt 50 kvadratmeter og helt opp til fireroms på nærmere 110 kvadratmeter, forklarer prosjektleder Petter Nedregotten i Ø.M. Fjeld Utvikling.
  Den åtte mål store tomten ligger på nordsiden av Thv. Løvenskolds veg, og prosjektet vil bestå av tre bygninger i fire etasjer, med rundt 19 leiligheter i hver. Under de tre husene blir det en felles parkeringskjeller.

  – Målet har vært å utvikle et bynært kvalitetsprosjekt som kan gi bydelen et ytterligere løft, og vi har brukt omkring to år på å finne den optimale bebyggelsen for tomten. Blant annet har vi gjennomført en arkitektkonkurranse der flere anerkjente arkitektmiljøer har bidratt. Valget falt til slutt på Arkitektskap, opplyser Nedregotten.

  Løvenskiold Terrasse vil få store grøntområder med blant annet et stort parklignende fellesområde øverst i Thv. Løvenskiolds vei. Samtlige leiligheter får store balkonger/terrasser med utsikt og gode solforhold. På taket blir det etablert private takhager.
  – De store grønne oppholdsarealene gjør at man i tillegg til å nyte fordelene med en moderne leilighet, vil oppleve den samme gleden av utearealer som er mer typiske for eneboliger, sier Nedregotten.

  Byggingen medfører også at Thv. Løvenskiolds veg vil få en betydelig oppgradering, blant annet med utvidelse, gatebelysning og ny infrastruktur som fjernvarme og nytt vann- og avløpsanlegg.
  – Vi ser at prosjektet kan gi økt trivsel for hele området. Både veien og dagens eiendom fremstår i dårlig forfatning, og målet er derfor å gjøre hele området mer attraktivt, forklarer de to.
  Forventet salgsstart vil være vinteren 2018.

 • Stian Øi blir ny daglig leder for Byggshopen

  Stian Jørgensen Øi (28) blir vår nye daglige leder for Byggshoppen. Han kommer fra stillingen som reisemontør i KB Spennteknikk, men har også erfaring som salgssjef for byggevare/trelast i Maxbo.

  – Vi er svært glade for å kunne knytte til oss Stian som daglig leder i Byggshoppen, sier styreleder i Ø.M. Fjeld Byggshop, Linda Opås.

  – Stian har god kompetanse fra byggevarebransjen, han er meget god på relasjonsbygging, og vi har stor tro på at han vil videreutvikle Byggshoppen de neste årene. I tillegg har han både økonomifaglig bakgrunn og ledererfaring, opplyser Opås.

  – Jeg gleder meg veldig. Byggevare er en tøff bransje med hard konkurranse og høyt tempo. Jeg liker det slik, og ser frem til denne utfordringen, sier Stian Jørgensen Øi. Han regner med å være på plass i sin nye jobb i løpet av våren en gang.

  Stian kommer opprinnelig fra Hurum i Buskerud, men har de siste fem årene bodd på Austmarka i Kongsvinger sammen med samboer Anette.

 • Forbereder hotellbygging – i uvanlig liten skala

  I begynnelsen av mars starter byggingen av et helt nytt hotell i Kongsvinger. Arbeidene skal utføres av en gjeng som hverken er konfirmerte eller er gamle nok til å kjøre moped…

  Les mer »

 • Årets julegave fra ØMF går til Leger Uten Grenser

  Få dager igjen nå, og det er på tide å ønske hverandre en riktig god jul. Også i år har vi valgt å markere julehøytiden med å gi en pengegave til noen som virkelig gjør en forskjell her i verden. TV-bildene fra Syria er både triste og dramatiske, men heldigvis finnes det mennesker som er villige til å risikere liv og helse for å hjelpe den krigsrammede befolkningen. Leger Uten Grenser er tilstede med sykehus, klinikker og vaksinasjonprogram, og driver blant annet et feltsykehus i Aleppo, byen der alt har brutt sammen og lidelsene er enorme.

  Vi oppfordrer alle som har mulighet til å gjøre det samme, og vil samtidig benytte anledningen til å ønske våre kunder og samarbeidspartnere en fredfull og god jul! Vi takker også for året som er snart er omme, og ser frem til et fortsatt godt samarbeid i 2017.

 • ØMF ønsker Asker Entreprenør velkommen

  Ø.M. Fjeld AS utvider entreprenørvirksomheten igjen. Selskapet overtar som største eier i Asker Entreprenør, og vil i 2017 nærme seg en omsetning på 2,5 milliarder kroner. – Vi går fra å være en innlandsentreprenør til å bli en østlandsentreprenør, sier administrerende direktør Kjell Bjarte Kvinge.

  Asker Entreprenør omsetter for rundt 750 MNOK i 2016. Med omsetningen fra det nye datterselskapet ventes Ø.M. Fjeld-konsernet å omsette for nærmere 2,5 milliarder kroner neste år. Tilsammen vil konsernet sysselsette rundt 500 ansatte.
  Samtidig utvides det geografiske markedet med tre store regioner i randsonen av Oslo, og samlet vil selskapene være tilstede i fylkene Oslo, Akershus, Oppland, Hedmark, Østfold og Buskerud.
  Avtalen som ble signert på Kongsvinger nylig, innebærer altså at Ø.M. Fjeld rykker høyt opp på listen over de aller største byggentreprenørene på Østlandet. Entreprenørselskapet Ø.M. Fjeld overtar 60 prosent av aksjene, og dagens aktive eiere i Asker Entreprenør blir med videre med en eierandel på 40 prosent. Tidligere hovedaksjonær Stryken & Gudbrandsen går ut av virksomheten.

  – På mange måter går vi fra å være en tung innlandsentreprenør til å bli en ledende østlandsentreprenør. Ambisjonen vår er å vokse på hele Østlandet og spesielt i den attraktive randsonen av Oslo. Med Asker Entreprenør på laget dekker vi nå hele Østlandet, og vi får dermed en solid organisasjon som både gir fleksibilitet og økt konkurranseevne, sier administrerende direktør i Ø.M. Fjeld, Kjell Bjarte Kvinge.
  Han beskriver Asker Entreprenør som et svært veldrevet og godt organisert selskap som har hatt en imponerende utvikling de siste årene. Kvinge understreker derfor at intensjon er å utnytte mulighetene som oppstår når to gode selskaper samarbeider, ikke å forandre på noe som allerede fungerer godt.
  – Selv om Asker Entreprenør blir en viktig del av Ø.M. Fjeld-konsernet, legger vi stor vekt på å ta vare på den lokale forankringen og identiteten til selskapet. Vårt bidrag som en solid og langsiktig eier skal først og fremst komme i form av kompetanse, ressurser og markedsrelasjoner. Vi skal altså tilføre mer enn finansiell kraft. Ikke minst styrker vi evnen til å håndtere store og krevende prosjekter for de aller største kundene over hele Østlandsområdet, forklarer Kvinge.

  Arild Finstad vil fortsette som daglig leder i Asker Entreprenør, og alle nøkkelpersoner blir med videre, flere av dem også som eiere.
  – Vi har brukt god tid på å bli kjent med hverandres selskaper og menneskene. I løpet av disse samtalene er det blitt tydelig at det finnes mange likhetstrekk mellom oss. Blant annet har begge en bedriftskultur med korte linjer og evne til rask problemløsning. Vi ser også at den kraftige veksten i Asker Entreprenør har skjedd på en kontrollert og overbevisende måte. Jeg er derfor sikker på at vi i Ø.M. Fjeld vil ha mye å lære av alle de dyktige medarbeiderne i Asker Entreprenør, fremholder Kvinge.

  Daglig leder Arild Finstad i Asker Entreprenør er i likhet med Kvinge svært tilfreds med å ha bidratt til et av årets største eierskifter i byggebransjen.
  – Vi ser veldig frem til å få Ø.M. Fjeld inn som en ny, aktiv eier. Selskapet tilhører et av landets mest attraktive nettverk av virksomheter innen bygg og anlegg, og ledelsen har i tillegg signalisert at de vil være en langsiktig og offensiv samarbeidspartner. Dette åpner for en lang rekke nye muligheter, og vil gi oss tilgang til ressurser og kompetanse som vi ikke har i dag, sier han og fortsetter:

  – Jeg er også er overbevist om at våre ansatte vil oppleve dette som en særdeles god nyhet. Med et solid eierskap i ryggen, øker vi sjansene for å lykkes i et marked som er preget av tøff konkurranse. Som nevnt sitter Ø.M. Fjeld på kunnskaper og erfaringer som vi kan dra stor nytte av, og sammen får vi en slagkraft og fleksibilitet som gjør oss både smidige og mer robuste overfor svingninger i markedet.

  Han beskriver fremtidsutsiktene som positive i alle de tre regionene Asker Entreprenør i dag opererer innenfor.
  – Befolkningsveksten i og rundt Oslo er ventet å fortsette, og dermed øker også etterspørselen etter boliger, forretningsbygg, skoler, barnehager og andre bygninger. Med et solid konsern som Ø.M. Fjeld i ryggen, bør vi ha alle forutsetninger for å styrke posisjonen vår på alle kanter av Oslofjorden.

 • Byggingen av Bjerketunet i Maura er vedtatt

  Allerede tidlig i 2017 vil arbeidene starte på Bjerketunet og innflytting vil være høsten 2018.

  Les mer i RB, trykk her.

 • Satser på å sjarmere med film

  Det er en tøff kamp om de største talentene bransjen. Med de beste hodene på laget sikrer man gode ledere for fremtiden – og derfor har Ø.M. Fjeld valgt å lage en helt ny film rettet mot studenter og nyutdannede.

  – Alle i bransjen er ute etter de dyktigste hodene, altså de som har kunnskapene og ferdighetene som kreves for å utvikle et selskap videre. En film vil aldri være avgjørende, men forhåpentlig gjør den at studentene legger merke til oss i rekken av attraktive arbeidsgivere, sier ansvarlig for Kompetanse og Forbedring Odd Anders Amdahl, og understreker at tiltakene er helt i tråd med selskapets strategi om å ansette flere unge, nyutdannede lederkandidater.

  Filmen ble første gang vist under BM-dagen for ingeniørstudentene ved NTNU i Trondheim, og ifølge Odd Anders var responsen blant studentene veldig god:
  – Vi har fått hyggelige tilbakemeldinger om at filmen på en jordnær og troverdig måte forteller om ØMF og hva vi kan tilby fremtidige ansatte. Blant annet har vi lagt vekt på at ØMF ikke er en tungrodd koloss der nyansatte må vente i årevis på å slippe til med kunnskapene sine. Tvert imot har vi en åpen og uformell organisasjon der man blir hørt og får mulighet til å påvirke sin egen hverdag.

  Odd Anders Amdahl håper å sjarmere studenter og nyutdannede med ny film.

  Odd Anders Amdahl håper å sjarmere studenter og nyutdannede med ny film.

  Hovedbudskapet vi ønsker å formidle i filmen, er at Ø.M. Fjeld er et solid, offensivt selskap som ser fremover. Den stolte historien vår sier noe viktig om hvem vi er og hva vi står for, men for en ung, nyutdannet medarbeider er det minst like viktig at vi også er et moderne selskap som ikke nøler med å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger.
  – Filmen kan brukes i mange sammenhenger der vi skal presentere oss, men det er greit å ha i bakhodet hvem som er den opprinnelige målgruppen, sier Odd Anders.
  Til messen i Trondheim er det også laget nytt presentasjonsmateriell, med blant annet en ny brosjyre og helt nye høykvalitetsbilder som fremhever aktivitetene våre og menneskene i selskapet.

  – Nå gleder vi oss til å vise filmen for mange flere, og oppfordrer alle til å spre den videre i sine personlige nettverk. Nå planlegger vi flere fremstøt overfor landets ingeniørstudenter, og spesielt dem som studerer ved NTNU i Gjøvik, NMBU på Ås og Høgskolen i Oslo og Akershus.
  Den nye filmen er for øvrig produsert av The Assessment Company på Hamar i nært samarbeid med Pronto kommunikasjon på Kongsvinger.

 • Månedens bedrift: Ø. M. Fjeld AS

  Ø.M. Fjeld er kåret til månedens bedrift av NHO Innlandet. Les mer »