Prosjekt- og eiendomsutvikling

Ø.M. Fjeld Utvikling AS (ØMFU) er et eiendoms- og prosjektutviklingsselskap innen utvikling av boliger og næringsbygg i egenregi. Selskapet har aksen Romerike – Hedmark – Oppland som sitt primære markedsområde. ØMFU har som målsetting å levere 200-250 boliger og 5.000 – 10.000 m2 næringsbygg i året. Produksjonskompetanse og -kapasitet henter vi fra entreprenørselskapet Ø.M. Fjeld AS.
For salg og markedsføring engasjerer vi eiendomsmeglere med god lokalkunnskap.

Vi ønsker å komme i kontakt med:
Grunneiere
• som ønsker å selge større bolig- og næringstomter
• som ønsker et samarbeid for å utvikle eiendommen. Det kan være både ubebygd og bebygd eiendom med et utviklingspotensial. Eier kan være aktiv eller passiv deltaker i prosjektet
• som ønsker å selge eiendom for å leie tilbake lokale/bygg

Boligbyggelag/kommuner
• som ønsker et aktivt samarbeid med investor/prosjektutvikler i prosjekterings- og gjennomføringsfasen

Brukere (større leietakere/kjøpere)
• som har behov for skreddersøm, dvs nye og tilpassede lokaler
• som ikke finner alternative lokaler/eiendommer i bruktmarkedet

Andre samarbeidspartnere
• som ser interessen i at solide samarbeidspartnere lykkes og utvikler hverandre

ØMFU har god tradisjon fra samarbeid med andre byggherrer eller investorer ved gjennomføring av prosjekter.

Kontaktperson: Daglig leder Tor Øivind Fjeld, fjor@omfjeld.no, tlf. 63 94 05 00 og mobil 404 29 111.