Lærling i Ø.M. Fjeld

Vi i Ø.M. Fjeld er stolte av vår langsiktige og gode lærlingeordning. Vårt lærlingeprogram er rettet mot tømrer- og betongfaget.

Vi har løpende rekruttering av lærlinger, men de fleste begynner hos oss i august. Det er lang tradisjon i virksomheten om at andelen lærlinger skal være ca 10 % av alle ansatte fagarbeidere.

Vi tar godt vare på våre dyktige medarbeidere og ønsker å gi alle muligheter til en målrettet og langsiktig utvikling. Gjennom vår interne skole «Ø.M. Fjeld Kompetanseportal» legger vi til rette for systematisk kompetanseutvikling i alle faser både for lærlinger, fagarbeidere, byggeplassledere, prosjektledere og linjeledere.

Søknadskjema Lærlinger

Som ett ledd i lærlingeordningene hos Ø.M. Fjeld gjennomførte vi i mai 2013 lærlingesamling ved Maarud Gaard opplevelser. 18 lærlinger og 6 fagansvarlige satte kursen mot de dype skoger.

Her fikk gutta litt faglig påfyll og det ble gjennomført en uhøytidelig konkurranse i tradisjonell fem-kamp. Se sak fra Glåmdalen torsdag 30. mai 2013 her.

I Ø.M. Fjeld har vi årlige to samlinger forbeholdt lærlingene våre. På disse samlingene har vi dagsaktuelle temaer, kurs og teambuilding. Samlingene er høyt verdsatte og er en av flere høydepunkter i vår lærlingeordning.

Lærlinger mai 2013

Lærlinger på brygga