Løvenskiold Terrasse nærmer seg salgsstart

Slik blir Løvenskiold Terrasse i Kongsvinger.

Slik blir Løvenskiold Terrasse i Kongsvinger.

Flere nye boliger i Kongsvinger

Utviklingen av Kongsvinger by skal fortsette. Planen er å tilby 60 moderne og sentrumsnære leiligheter med flott utsikt og gode solforhold. Turen er kommet til Løvenskiold Terrasse.

Etter flere år med lav byggeaktivitet i Kongsvinger by, har regionen fått et oppsving med økt vekst de siste par årene. Dr Juells Park er for lengst ferdigsolgt, og til sommeren kan de første beboerne flytte inn.
– Prosjektet har på alle måter vært så vellykket at vi tror det regionale markedet er modent for flere moderne og praktiske leiligheter med kort avstand til sentrum. Kommunen trenger sårt et større mangfold av boligtyper. Veldig mange ønsker å bruke hverdagen på andre ting enn plenklipping og snømåking, og vi ser at nye leilighetsprosjekter bidrar til å frigjøre eneboliger og rekkehus som i større grad etterspørres av barnefamilier, sier administrerende direktør Kjell Bjarte Kvinge i Ø.M. Fjeld.

– Løvenskiold Terrasse vil få en miks ulike leilighetstyper, fra toromsleiligheter på rundt 50 kvadratmeter og helt opp til fireroms på nærmere 110 kvadratmeter, forklarer prosjektleder Petter Nedregotten i Ø.M. Fjeld Utvikling.
Den åtte mål store tomten ligger på nordsiden av Thv. Løvenskolds veg, og prosjektet vil bestå av tre bygninger i fire etasjer, med rundt 19 leiligheter i hver. Under de tre husene blir det en felles parkeringskjeller.

– Målet har vært å utvikle et bynært kvalitetsprosjekt som kan gi bydelen et ytterligere løft, og vi har brukt omkring to år på å finne den optimale bebyggelsen for tomten. Blant annet har vi gjennomført en arkitektkonkurranse der flere anerkjente arkitektmiljøer har bidratt. Valget falt til slutt på Arkitektskap, opplyser Nedregotten.

Løvenskiold Terrasse vil få store grøntområder med blant annet et stort parklignende fellesområde øverst i Thv. Løvenskiolds vei. Samtlige leiligheter får store balkonger/terrasser med utsikt og gode solforhold. På taket blir det etablert private takhager.
– De store grønne oppholdsarealene gjør at man i tillegg til å nyte fordelene med en moderne leilighet, vil oppleve den samme gleden av utearealer som er mer typiske for eneboliger, sier Nedregotten.

Byggingen medfører også at Thv. Løvenskiolds veg vil få en betydelig oppgradering, blant annet med utvidelse, gatebelysning og ny infrastruktur som fjernvarme og nytt vann- og avløpsanlegg.
– Vi ser at prosjektet kan gi økt trivsel for hele området. Både veien og dagens eiendom fremstår i dårlig forfatning, og målet er derfor å gjøre hele området mer attraktivt, forklarer de to.
Forventet salgsstart vil være vinteren 2018.