Ledig stilling: Prosjektledere

Har du erfaring med ledelse av større byggeprosjekter? Trives du med å planlegge og styre prosjekter, og har du en involverende, tydelig og motiverende lederstil? Da er Ø.M. Fjeld klar til å ta deg i mot.

Region Romerike trenger flere dyktige prosjektledere i organisasjonen sin. Er du ambisiøs, pliktoppfyllende og løsningsorientert, vil du som prosjektleder få mange spennende prosjekter å utvikle deg i. Som prosjektleder i Ø.M. Fjeld har du ansvar for fremdrift, innkjøp, kvaliteter og økonomi.

Arbeidsoppgaver:

 • Være prosjektleder i konkrete prosjekter. Våre prosjekter ligger i størrelsesorden 50-500 millioner, og omfatter leilighetsprosjekter, offentlige bygg og næringsprosjekter.
 • Overlevere prosjektet i henhold til kontrakt med byggherre.
 • Ansvar for alle innkjøp i prosjektet
 • Organisere, lede og styre prosjektet med alle funksjonærer og underentreprenører/leverandører
 • Delta i kalkyle av kommende prosjekter som du skal være prosjektleder for.
 • Sørge for godt samarbeid med kunder og leverandører, og ivareta bedriftens og byggherrens rettigheter og interesser
 • Delta i regionens prosjektlederforum

Kvalifikasjoner:

 • Ingeniør/sivilingeniør med erfaring fra entreprenørbransjen
 • Manglende utdanning kan kompenseres med relevant erfaring.
 • Grunnleggende datakunnskaper og kjennskap til relevante dataprogrammer for bransjen
 • Gode evner til å lede og motivere medarbeidere
 • Du skaper tillit både internt og eksternt i salgs- og kunderelasjoner

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingene byr på store muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling.

Vi tilbyr konkurransedyktige vilkår i en organisasjon med kort avstand til beslutningene og gode muligheter til å påvirke din egen hverdag.

Kontaktpersoner:

For ytterligere informasjon om stillingene kan du kontakte

Ole Johan Krog (regionleder Romerike) på 459 06 813// olkr@omfjeld.no

Søknadsfrist:

Snarest, senest innen 25. februar 2019

2019-01-26T10:29:17+00:00