– Ø.M. Fjeld er et av landets mest attraktive selskaper

Nylig presenterte karrierestart.no den årlige oversikten over landets 100 mest populære bedrifter blant teknologistudentene. Ø.M. Fjeld ligger solid inne på listen – og foran langt mer profilerte selskaper.

Karrierebarometeret er utarbeidet på grunnlag av svarene fra 1500 teknologistudenter, og totalt ble altså Ø.M. Fjeld rangert som den 67. mest attraktive virksomheten i Norge – foran mer profilerte teknologiselskaper som Shell, Hafslund, Mesta og Maersk. Studentene ble bedt om å vurdere hvor attraktive de ulike selskapene er som fremtidige arbeidsgivere på en skala fra 1 til 7. Karrierebarometeret kartlegger hvordan studentene ser på karrierevalg, arbeidsgivere, bransjer og egen jobbfremtid.

– Det er på ingen måte tilfeldig at studentene har fått opp øynene for oss. Vi har helt bevisst brukt både tid og ressurser på å være synlige ved norske høyskoler og universitet. Ikke minst tror vi det har vært effektivt å la våre egne ingeniører stå for kontakten med studentene. De vet hvordan studentene tenker, og de kjenner hverdagen og utviklingsmulighetene bedre enn noen andre. Innleide HR-folk kan ikke med samme grad av troverdighet fortelle hvordan det er å ha en karriere i Ø.M. Fjeld, sier leder for kompetanse og forbedring, Odd Anders Amdahl.

– Konkurransen om de mest attraktive medarbeiderne er knalltøff, og som en kompetansebedrift er vi nødt til å fremstå på riktig måte. Vi må naturligvis være konkurransedyktige på lønn- og arbeidsvilkår, men samtidig ser vi at det er minst like viktig å tilby gode utviklingsmuligheter og en reell innflytelse over egen karriere. I Ø.M. Fjeld får de nyutdannede muligheten til å vokse med oppgavene, og de slipper å vente i årevis på å få praktisere det de har lært, mener Amdahl.
Forskningsvirksomheten SINTEF topper listen, mens selskapene Multiconsult og Norconsult følger på plassene like bak. Tidligere har aktører innen olje og gass dominert listen, men de siste par årene har aktører knyttet til bygg, anlegg og infrastruktur gjort seg mer gjeldende.

Hver sommer engasjerer Ø.M. Fjeld en gruppe studenter som får anledning til å teste sine lederferdigheter ute på byggeplass. Foran årets sommer mottok Amdahl søknader fra 66 studenter, og valget falt til slutt på fire unge kvinner og tre unge menn. Nylig var de alle samlet på Jessheim for å forberede sommerens aktiviteter.
– Vi trenger flere yngre medarbeidere med høyere utdanning i Ø.M. Fjeld. Derfor ønsker vi å knytte kontakt med aktuelle kandidater så tidlig som mulig, slik at vi kan bli kjent med dem og de får anledning til å bli kjent med oss. På mange måter kan disse sommerjobbene ses på som et langt jobbintervju, forklarer Amdahl med et glimt i øyet.