Nyopprettet stilling: Økonomidirektør

Er du nysgjerrig og stadig på søk etter å gjøre ting enda litt bedre? Trives du med å initiere og gjennomføre endringer? Liker du å utvikle enkeltmennesker og skape gode team?

Er du en person som liker å ta ansvar og som vil videreutvikle deg selv gjennom en spennende rolle? Ønsker du å påvirke utvikling og vekst hos en ledende byggentreprenør på Østlandet?

Som Økonomidirektør får du en sentral posisjon i selskapet og vil være en viktig bidragsyter for å realisere våre strategier og mål. Du vil samarbeide nært med administrerende direktør og ledergruppen i strategisk arbeid og forretningsbeslutninger.

Økonomidirektør skal ha et overordnet ansvar for økonomifunksjonen i entreprenørkonsernet. Du vil ha et fokus på forbedringsprosesser, standardisering og effektivisering av økonomifunksjonen. Videre har rollen i oppgave å skape gode strukturer og synergier på tvers av datterselskapene. Vi vektlegger at du har egenskaper som gjør deg til en pådriver for utvikling og har et offensivt og forretningsorientert tankesett.

Hovedoppgaver i rollen kan oppsummeres slik:

  • Overordnet ansvar for økonomifunksjonen i entreprenørkonsernet Ø.M. Fjeld
  • Fokusere på strategiske utviklingstiltak og kontinuerlig forbedring for å oppnå bedrede resultater
  • Etablere og opprettholde sterke relasjoner med organisasjonen for å identifisere deres behov og søke forbedring og utvikling
  • Være en proaktiv faglig ressurs og støttespiller for ledelsen i strategiske og økonomiske forhold
  • Utføre relevante analyser, innspill, evalueringer og risikovurderinger
  • Være en rådgiver mht oppkjøp og forvaltning av organisasjonens finansielle ressurser
  • Styrearbeid og bidragsyter i ledergruppen

Rett kandidat ønsker å gjøre en forskjell og motiveres av muligheten til å påvirke i endrings- og utviklingsprosesser. Videre evner du å både utfordre det etablerte, samt stå i prosesser over tid. Som person kommer du godt overens med de fleste mennesker. Du bør være god til å kommunisere din agenda og til å få andre i organisasjonen med deg. Det stilles ikke krav om ledererfaring fra tilsvarende rolle, men det er en fordel å ha erfaring med personalansvar.

Hos oss gis du muligheten til å vokse deg inn i rollen. Vi oppfordrer deg som har lyst til å ta større ansvar og utvikle deg selv til å søke.

Vår nye Økonomidirektør har økonomisk utdanning fra høyskole/universitet. Du har erfaring fra økonomiområdet, aller helst fra en større virksomhet, og har god grunnleggende forståelse og kunnskap om økonomi. Vi ser gjerne at du har erfaring fra omstillings- og endringsprosesser.

Ø.M. Fjeld kan tilby store påvirkningsmuligheter, og mulighet for eierskap, i et voksendene konsern med stort potensial. Er du klar for nye og spennende utfordringer? Send oss din søknad med CV innen søknadsfristen 24. april 2019. Har du spørsmål om stillingen eller prosessen, kan du ta kontakt med våre rådgivere i The Assessment Company, Ida Søby på tlf. 977 32 958 eller Marius Kjerneth på tlf. 950 45 635

2019-04-03T19:11:42+00:00