Historikk

Etableringsfasen

 • 1948 – Øivind Martin Fjeld  Entreprenørforretning registrert som personlig firma. Omsatte for kr 119.000,-.
 • 1 million kroner i omsetning ble passert i 1953.
 • I 1955 var det 73 ansatte.

Forsvaret rustes opp

 • Fra midten av 50-tallet var det store arbeider for Forsvaret, bl.a. Kongsvinger Festning, Luftforsvaret på Vardåsen, flyplasshangar på Gardermoen og krigsinvalidehjemmet på Bæreia på Kongsvinger.

Vekst og nye tider i Kongsvinger

 • Utover 60-tallet ble Kongsvinger bygd ut med en større bygg, som f.eks. Kongsvinger Sjukehus, Brandval og Vinger Kornsilo, yrkesskolen på Kongsvinger, forretningsbygg i Kongsvinger Sentrum og industriområder på Kongsvinger.
 • På slutten av 60-tallet begynte den virkelige store distriktsutbyggingen, med boligbygging (KOBBL), SIVA-utbyggingen på Kongsvinger og mange forretningsbygg. Dette fortsatte til langt utpå 80-tallet.
 • Ø.M. Fjeld ble aksjeselskap i 1965.

De «gode» tidene

 • På slutten av 70- og utover 80-tallet var de virkelige gode tidene i landet vårt. Alt vokste. Dette innbar bl.a. utbygging av Sentrum Syd på Kongsvinger, industribygg for Maarud (Pepsi Cola) og potetmottak på Disenå, Statistisk Sentralbyrå på Kongsvinger, sykehjem, skoler, svømmehall og enda mer boligbygging.
 • Omsetningen passerte 100 millioner kroner. Fra 1983 økte omsetningen pr år fra 60 til 144 millioner kroner.
 • Ny daglig leder i 1985 da grunnleggerens sønn, Tor Øivind Fjeld, tok over.

Utvidelse av horisonten

 • Høsten 1994 ble det etablert avdeling på Jessheim, inkludert oppkjøp av IKØ-Bygg på Årnes. Her har de siden vært stor aktivitet, mye takket være utbyggingen av hovedflyplassen på Gardermoen og ringvirkningene rundt den. Ø.M. Fjeld sitt første store oppdrag her var Ullensaker Rådhus- og Kulturbygg på slutten av 90-tallet.
 • Andre store oppdrag på Romerike i denne perioden var oppsettingen av bygg for Gate Gourmet Norge (Gardermoen), jernbaneplattformen til hovedflyplassen og messebygget til Forsvaret på flystasjonen (Gardermoen).

Vekst etter årtusenskiftet

 • Omsetningen økte fra rundt 200 millioner kroner pr år rett etter årtusenskiftet til rekordåret 2008 der omsetningen endte på 945 millioner kroner.
 • I Kongsvingerområdet ble det bygd mye sykehjem og leiligheter i denne perioden, samt signalbygget Sentrum Videregående Skole på Kongsvinger. På Romerike var Gardermo-effekten så vidt påbegynt i form av bygging av skoler, leiligheter, Jessheim Storsenter og mer utbygging på Gardermoen.
 • I 2008 ble Bekkelund Bygg AS i Brumunddal kjøpt opp. Selskapet ble fusjonert inn i ØMF, og i 2010 ble avdelingen flyttet fra Brumunddal til Hamar hvor det i dag utgjør vårt regionkontor for Hamarregionen

3. generasjon og stor utvikling i entreprenørbransjen

 • Ifm. generasjonsskiftet til 3. generasjon fikk selskapet sin første eksterne leder gjennom ansettelse av Kjell Bjarte Kvinge som ny administrerende direktør fra januar 2012.
 • Han skal lede Ø.M. Fjeld inn en ny tidsepoke med ytterlige vekst og sørge for at Ø.M. Fjeld står godt rustet til å møte morgendagens krav og forventninger og styrker sin posisjon som den ledende Innlandsentreprenøren.
 • I 2012 kjøpte Ø.M. Fjeld 70% av WITO AS med spisskompetanse på eksisterende bygg og ombygging/restaurering.
 • Ø.M. Fjeld etablerte seg i Lillehammer-regionen i 2013 ved 65 % kjøp av Evensen & Evensen AS. Firmaet ble stiftet i 1920, og er dermed det eldste entreprenørfirmaet som fortsatt er i drift på Lillehammer.
 • Av større byggeoppdrag i den sisten tiden kan nevnes Saga Senter på Jessheim, Elgstua Hotell på Elverum, Jessheim is- og flerbrukshall og tredje byggetrinn i fm Forsvarets Veteransenter på Bæreia på Kongsvinger.