Evensen & Evensen2018-02-22T22:08:16+00:00

«Ability proceeds from a fusion of skills, knowledge, understanding and imagination, consolidated by experience.

MICHAEL KLARKE

Entreprenør siden 1920

Evensen & Evensen AS har lange tradisjoner.
Selskapet ble stiftet av tømrermester Peter Evensen i 1920, og er dermed et av landets eldste entreprenørselskaper i drift.

Lillehammer-selskapet har bred erfaring med alle typer bygg, og håndterer alt fra skoler og administrasjonsbygg til næringslokaler og krevende boligprosjekter. Evensen & Evensen har også mye erfaring med ombygging, rehabilitering og service på eksisterende bygg.

Rundt 60 ansatte betjener et område som strekker seg fra nordre del av Mjøsa til Gudbrandsdalen og Gausdalen.

Håndverker-kompetanse verdsettes høyt, og de aller fleste ansatte har enten fag- eller svennebrev. Satser helt bevisst på å utvikle og rekruttere egne fagarbeidere, blant annet gjennom gode lærlingordninger.

Who We Are

CLICK BELOW TO WATCH OUR VIDEO

Watch Video