Ingeniørtalentene bruker sommeren i Ø.M. Fjeld

Sommeren 2019 har vi gleden av å være arbeidsgiver for åtte av landets lovende og svært dyktige ingeniørstudenter. Tanken er denne: Studentene får lære mer om bransjen og våre selskaper. Vi får anledning til å bli bedre kjent med fremtidens ledere.

Rekruttering av nyutdannede ingeniører er viktig for de fleste større selskaper. Det handler om å sikre kontinuitet, få tilgang ny kompetanse og å være en attraktiv arbeidsgiver for fremtidens ledertalenter.
Denne sommeren er vi så heldige å ha med oss åtte håndplukkede ingeniørstudenter fra ulike studiesteder i hele landet. Studentene har delt seg i to, hvor den ene gruppen er med på prosjekter i regi av Ø.M. Fjeld mens den andre halvparten følger prosjekter i regi av datterselskapet Asker Entreprenør.

Hva er ditt inntrykk av Ø.M. Fjeld / Asker Entreprenør etter å ha tilbragt starten av sommeren i selskapet?

Sigurd Ringen (22)
NTNU Gjøvik, konstruksjon
Kommer fra Maura i Nannestad
Sommeropphold i Ø.M. Fjeld / prosjekt Berger Hage

Jeg trives veldig godt. Etter å ha lært veldig mye av det teoretiske på skolen, var det godt å komme til en byggeplass for å få et mer helhetlig inntrykk av en byggeprosess.

Jeg har vært så heldig at jeg har kommet til en byggeplass, Berger Hage, som er midt i den mest aktive perioden. Dermed får jeg muligheten til å lære veldig mye. Siden alle byggene settes opp i rekkefølge, har jeg fått være med i alle ledd helt fra råbyggsfasen og helt frem til innvendig arbeid med vegger og gulv.

Line Rongved (21)
NTNU, Bygg- og miljøteknikk
Kommer fra Hønefoss
Sommeropphold i Asker Entreprenør / prosjekt «Hvervenmoveien 60»

Mitt foreløpige inntrykk av Asker Entreprenør er veldig bra. Det er god stemning på jobb, ting fungerer som de skal og alle er hyggelige, uansett om de er inne på kontor eller er ute på arbeidsplassen. Et annet inntrykk er at det er mye mannfolk, og derfor er det bra at selskapet nå har tatt inn flere kvinnelige sommerstudenter.

Henning Jevne Bergskaug (26)
NMBU/Siv.ing. Byggeteknikk og arkitektur
Kommer fra Årnes, Nes Kommune
Sommeropphold i Ø.M. Fjeld / prosjekt Saga Terrasse

Jeg har fått ta del i prosjektet Saga Terrasse på Jessheim, og må si at inntrykket er utelukkende godt. Jeg er blitt tatt godt imot, og har fått varierende arbeidsoppgaver, samtidig som jeg er blitt kjent med bransjen på en god måte. Det utvises tillit, og jeg får mer og mer ansvar.

Hevi Nori (22)
Oslo Metropolitan University, byggingeniør
Kommer fra Oslo
Sommeropphold i Asker Entreprenør / prosjekt Sagparken BT1

Sommerstudentprogrammet til Ø.M. Fjeld-konsernet er veldig gunstig for oss studenter. Vi får erfart byggebransjen på nært hold, og får masse praktisk erfaring som vi vil få bruk for tilbake på skolebenken. Programmet har gitt oss et nettverk av andre studenter og ansatte i både Ø.M. Fjeld og Asker Entreprenør, noe som vil komme godt med når vi skal ut i arbeidslivet.

Jeg er utrolig fornøyd med å ha tilbragt deler av sommerferien min hos Asker Entreprenør, hvor jeg er utplassert på et kult prosjekt som er et hybridbygg. Dette er første prosjektet der Asker Entreprenør benytter byggematerialet massivtre, og jeg opplever dette som utrolig lærerikt og fremtidsrettet. I selskapet er det «høyt under taket» og rom for å prøve seg litt frem med god veiledning fra blant annet prosjektleder.

Trygve Holth (19)
NTNU Gjøvik / Byggingeniør
Kommer fra Nord Odal
Sommeropphold i Ø.M. Fjeld / prosjekt Samling

Inntrykket mitt så langt er veldig positivt. Jeg har fått arbeide med et spennende prosjekt sammen med flinke folk. Ø.M. Fjeld har vist at de er interessert i meg som student, og dette opplever jeg som veldig positivt. Konsernet har utviklet gode systemer for oss unge sommerstudenter.

Marie Rokke Jagland (24)
Bygg- og miljøteknikk, NTNU Trondheim
Kommer fra Lier
Sommeropphold i Asker Entreprenør / prosjekt Brynsveien 153

Mitt inntrykk er at det er et selskap i vekst, og som er opptatt av å se fremover. Samtidig glemmer de ikke hvem de er og hva de står for, og den lokale tilhørigheten til regionene står fortsatt sterkt. Jeg tror mye spennende kommer til å skje fremover, og at det finnes mange muligheter for den som vil.

Kristoffer Henden Kaasen (24)
Trondheim/ Bygg og miljøteknikk
Kommer fra Sandvika
Sommeropphold i Asker Entreprenør / prosjekt Skoklefall Omsorgsboliger

Jeg har fått et svært godt inntrykk av Ø.M. Fjeld i løpet av de tre ukene jeg har vært her til nå. Jeg setter utrolig pris på all kunnskapen jeg har fått på svært kort tid. Du får en helt annen innsikt i byggebransjen når du får muligheten til å være ute på prosjekt og får delta på ulike stadier i prosjektet.
På skolen er det mye teori som du ikke har muligheten til å observere i virkeligheten. Forståelsen blir ikke helt den samme. Nå som jeg har fått være på byggeplass en stund, kan jeg knytte mer av teorien mot noe fysisk, og kunnskapen får plutselig mer mening.

Mari Mæhlum (21)
NTNU Trondheim, Bygg og anlegg
Kommer fra Hamar
Sommeropphold iØ.M. Fjeld / prosjekt Industrigata 20

Mitt inntrykk av Ø.M. Fjeld er så langt veldig bra! Folk er imøtekommende, og jeg føler jeg er blitt tatt godt imot. Jeg synes også at opplegget for sommerstudentene har vært bra og utbytterikt.

2019-07-05T12:57:41+00:00