Miljø

I Ø.M. Fjeld er vi opptatt av å tenke helhet, spille på lag og bruke hverandres styrker. Vi tror på at de beste og mest miljøvennlige byggene skapes gjennom byggeprosesser som er preget av åpenhet og godt samspill aktørene i mellom. Dette bygger vi opp om gjennom vår visjon «Sammen bygger vi».

Vi arbeider kontinuerlig for å øke vår kompetanse på miljø- og energiområdet og ønsker å jobbe tett sammen med våre kunder, samarbeidspartnere,  leverandører og bransjen forøvrig for å klare å vise frem bærekraftig bygging i praksis.

Som en del av dette engasjementet er vi medlemmer i NGBC, og har god kjennskap til miljøklassifiseringsverktøyet BREEAM. Vi er også involvert i EBAs Klima, energi og miljøutvalg.

Vår HMS-politikk er at vår virksomhet skal drives med målsetning om at det ikke skal oppstå ulykker, tap eller skade på menneske, materiell og miljø. Vi ønsker også å bidra til å redusere klimapåvirkningene, og som en del av dette er vi  sertifisert iht. miljøledelse NS-EN ISO 14001. Våre miljøaspekter og mål er:

MiljøaspektMål
EnergikildeBenytte mer miljøvennlig fyring til oppvarming og tørk av bygget
MaterialbrukØke bevissthet rundt materialbruk og bruke godkjente materialer
AvfallRedusere avfallsmengde, øke ombruk og materialgjenvinning av byggematerialer

Ta kontakt med Odd Anders Amdahl, odam@omfjeld.no eller Oddbjørn Eriksen, oder@omfjeld.no for mer informasjon.