fbpx

Massetransport

Massetransport i forbindelse med utomhusarbeider. I august og i begynnelsen av september vil det tidvis pågå massetransport inn på byggeplass fra Torggata. Dette [...]

Stenging av Torggata

Stenging av Torggata. Deler av Torggata vil i tiden fremover stenges. Fortauet vil være åpent. Beboere i Bryggeriet 1-3 bes om å benytte [...]

Demontering av tårnkran

Demontering av tårnkran Demontering av tårnkran vil påbegynne tirsdag 07.06. I den forbindelse vil deler av Torggata stenges, og beboere i Bryggeriet 1-3 [...]

Ny strømtrasé

Ny strømtrasé Fra 09.-13. mai vil Elvia påbegynne arbeider med fremføring av ny strømtrasé for Bryggeribakken/Bryggerigården. Arbeidene vil pågå rett innenfor kjøreporten til [...]

Stenging av Torggata

Stenging av Torggata Som en følge av heising for betongstøp må deler av Torggata (merket med rød firkant) stenges periodevis i uke 9. [...]

Fundamentering

Fundamentering I uke 50 vil vi påbegynne fundamentering for Bryggerigården. Dette innebærer boring for stålkjernepeler før jul, og setting av stålkjernepeler etter jul. [...]

Asfaltering

Asfaltering 18. og 19. november skal p-kjelleren asfalteres. I forbindelse med levering av asfalt kan det bli stående lastebiler i Vestregate i påvente [...]

Stenging av Torggata

Stenging av Torggata Som en følge av dekkestøp må deler av Torggata (merket med rød firkant) stenges fredag 12.11.21 i tidsrommet 07:00-12:00. Innkjøring [...]

Load More Posts