fbpx

Nabovarsel for uke 39 og 40

 

I uke 39 og 40 blir det boring av energibrønner og stag i spuntvegg, samt betongarbeider. Dette vil pågå noe utover kveldene.

 

Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt
      Peling Hus D 20 d ma 15.08.22 fr 09.09.22
      Peling / Fundamentering Hus E – Utkraget boligdel 5 d ma 07.11.22 fr 11.11.22
      Peling Hus B – Utkraget boligdel 10 d ma 03.10.22 fr 14.10.22
      Boring for energibrønner – Akse D1-C1 5 d ma 04.07.22 fr 08.07.22
      Boring for energibrønner – Akse C1-B6 3 d ma 19.09.22 on 21.09.22
      Boring for energibrønner – Akse B6-A1 (Klarer vi å ta disse sammen med C1-B6?) 3 d ma 17.10.22 on 19.10.22
      Spuntlinje nord for Hus D 10 d ma 01.08.22 fr 12.08.22
      Spuntlinje vest for Hus A og B 45 d ma 01.08.22 fr 30.09.22
   Grunn, VA og fundamentering 225 d on 25.05.22 on 03.05.23
      Utgraving, sprening, VA og tilbakefylling 120 d on 25.05.22 fr 11.11.22
         Omlegging VA – (Krysninger nord/sør) 70 d on 25.05.22 fr 02.09.22
         Utgraving, VA og tilbakefylling – Hus D 9 d ti 07.06.22 fr 17.06.22
         Utgraving, sprengning, VA og tilbakefylling – P-Kjeller akse D1-C1 10 d ma 20.06.22 fr 01.07.22
         Utgraving, sprengning, VA og tilbakefylling – Hus C 15 d ma 04.07.22 fr 22.07.22
         Utgraving, sprengning, VA og tilbakefylling – Hus E 5 d ma 29.08.22 fr 02.09.22
         Utgraving, sprengning, VA og tilbakefylling – P-Kjeller akse C1-B6 10 d ma 05.09.22 fr 16.09.22
         Utgraving, sprengning, VA og tilbakefylling – P-Kjeller akse B6-A1 10 d ma 03.10.22 fr 14.10.22
         Utgraving, sprengning, VA og tilbakefylling – Hus A 10 d ma 17.10.22 fr 28.10.22
         Utgraving, sprengning, VA og tilbakefylling – Hus B 10 d ma 31.10.22 fr 11.11.22
      Fundamentering og avretting 151 d ma 01.08.22 ti 14.03.23
         Spirofundamenter og avretting bunnplate – Hus C 5 d ma 01.08.22 fr 05.08.22
         Spirofundamenter og avretting P-kjeller – Akse D1-C1 5 d ma 08.08.22 fr 12.08.22
         Spirofundamenter og avretting bunnplate – Hus D 10 d ma 12.09.22 fr 23.09.22
         Spirofundamenter og avretting bunnplate – Hus E 5 d ma 05.09.22 fr 09.09.22
         Tilbakefylling mot kjellervegger U2 – Hus E 5 d ma 26.09.22 fr 30.09.22
         Tilbakefylling mot kjellervegger U1 og planering utkraget boligdel – Hus E 5 d ma 31.10.22 fr 04.11.22
         Spirofundamenter og avretting P-kjeller – Akse C1-B6 5 d to 22.09.22 on 28.09.22
         Spirofundamenter og avretting P-kjeller – Akse B6-A1 5 d to 20.10.22 on 26.10.22
         Tilbakefylling mot kjellervegger P-kjeller – Akse B6-A1 5 d fr 20.01.23 to 26.01.23
         Spirofundamenter og avretting bunnplate – Hus A 5 d fr 27.01.23 to 02.02.23
         Spirofundamenter og avretting bunnplate – Hus B 8 d fr 27.01.23 ti 07.02.23
         Tilbakefylling mot kjellervegger U1 og planering utkraget boligdel – Hus B 5 d on 08.03.23 ti 14.03.23
      Annet grunnarbeider 140 d ma 26.09.22 on 03.05.23
         Montering / heising av reduksjonskum 5 d ma 26.09.22 fr 30.09.22
         Vannsikring, isololering og tilbakefylling mot kjeller 140 d ma 26.09.22 on 03.05.23
Betongarbeider 191 d ma 20.06.22 ti 28.03.23
   Hus C 35 d ma 01.08.22 fr 16.09.22
      Heisgrube og spirofundamenter – Hus C 5 d ma 01.08.22 fr 05.08.22
      Bunnplate – Hus C 10 d ma 08.08.22 fr 19.08.22
      Yttervegger, innervegger og søyler – Hus C 10 d ma 22.08.22 fr 02.09.22
      Dekke plan 1 – Hus C 10 d ma 05.09.22 fr 16.09.22
   P-Kjeller Akse D1-C1 48 d ma 08.08.22 on 12.10.22
      Spirofundamenter – Akse D1-C1 5 d ma 08.08.22 fr 12.08.22
      Bunnplate kjeller U2 – Akse D1-C1 10 d to 18.08.22 on 31.08.22
      Yttervegger og søyler kjeller U2 – Akse D1-C1 15 d to 01.09.22 on 21.09.22
      Dekke over kjeller – Akse D1-C1 15 d to 22.09.22 on 12.10.22
   Hus D 25 d ma 12.09.22 fr 14.10.22
      Heisgrube – Hus D 10 d ma 12.09.22 fr 23.09.22
      Bunnplate – Hus D 10 d ma 26.09.22 fr 07.10.22
      Yttervegger og innervegger – Hus D 5 d ma 10.10.22 fr 14.10.22
   Hus E 60 d ma 05.09.22 fr 25.11.22
      Heisgrube og spirofundamenter – Hus E 5 d ma 05.09.22 fr 09.09.22
      Bunnplate U2 – Hus E 5 d ma 12.09.22 fr 16.09.22
      Innvendige og utvendige vegger U2 – Hus E 5 d ma 19.09.22 fr 23.09.22
      Dekke U1 – Hus E 10 d ma 03.10.22 fr 14.10.22
      Innvendige og utvendige vegger U1 – Hus E 10 d ma 17.10.22 fr 28.10.22
      Dekke plan 1 – Hus E 10 d ma 14.11.22 fr 25.11.22
   P-Kjeller Akse C1-B6 40 d ma 19.09.22 fr 11.11.22
      Spirofundamenter – Akse C1-B6 5 d to 22.09.22 on 28.09.22
      Bunnplate kjeller – Akse C1-B6 10 d to 29.09.22 on 12.10.22
      Yttervegger og søyler kjeller U2 – Akse C1-B6 10 d ma 19.09.22 fr 30.09.22
      Dekke U1 kjeller – Akse C1-B6 10 d ma 03.10.22 fr 14.10.22
      Yttervegger og søyler kjeller U1 – Akse C1-B6 10 d ma 17.10.22 fr 28.10.22
      Dekke over kjeller – Akse C1-B6 10 d ma 31.10.22 fr 11.11.22
   P-Kjeller Akse B6-A1 55 d to 20.10.22 to 19.01.23
      Spirofundamenter – Akse B6-A1 5 d to 20.10.22 on 26.10.22
      Bunnplate kjeller – Akse B6-A1 10 d to 27.10.22 on 09.11.22
      Yttervegger og søyler kjeller U2 – Akse B6-A1 10 d to 10.11.22 on 23.11.22
      Dekke U1 kjeller – Akse B6-A1 10 d to 24.11.22 on 07.12.22
      Yttervegger og søyler kjeller U1 – Akse B6-A1 10 d to 08.12.22 to 05.01.23
      Dekke over kjeller – Akse B6-A1 10 d fr 06.01.23 to 19.01.23
   Hus A 33 d fr 27.01.23 ti 14.03.23
      Heisgrube og spirofundamenter – Hus A 5 d fr 27.01.23 to 02.02.23
      Bunnplate – Hus A 8 d fr 03.02.23 ti 14.02.23
      Innvendige og utvendige vegger – Hus A 10 d on 15.02.23 ti 28.02.23
      Dekke plan 1 – Hus A 10 d on 01.03.23 ti 14.03.23
   Hus B 43 d fr 27.01.23 ti 28.03.23
      Spirofundamenter, heisgrube og sjakt – U2 Hus B 8 d fr 27.01.23 ti 07.02.23
      Bunnplate – Hus B 10 d on 08.02.23 ti 21.02.23
      Innvendige og utvendige vegger – Hus B 10 d on 22.02.23 ti 07.03.23
      Dekke plan 1 – Hus B 10 d on 15.03.23 ti 28.03.23
   P-Kjeller etter tårnkran 20 d ma 20.06.22 fr 15.07.22
      Betongarbeider kjeller etter demontering tårnkran 20 d ma 20.06.22 fr 15.07.22
2022-10-02T11:21:16+02:00oktober 2nd, 2022|Perlen|