fbpx
Bryggeribakken2021-07-07T13:29:36+02:00

Naboinformasjon for Bryggeribakken/Bryggerigården

Ø.M. Fjeld AS er engasjert av UPL Hamar AS i oppføringen av to nye boligblokker i Kvartal 6, Hamar. Bryggeribakken og Bryggerigården består av henholdsvis 20 og 18 leiligheter i varierende størrelser fordelt over fire plan. Bryggeribakken vil inneholde parkering for både bil og sykkel, teknisk rom og boder i kjellerarealet. Fra kjelleren strekker det seg trapperom med heis opp til felles korridorer med inngang til leilighetene. De fleste leilighetene vil ha egen balkong, og de øverste leilighetene vil få takterrasse. Bryggerigården vil ha et kjellerareal bestående av boder, teknisk rom og sykkelparkering, samt heis og trapperom som går opp til øverste etasje. Byggene skal ha teglforblendet fasade med innslag av panel, og det skal etableres et innbydende uterom mellom de to byggene og Gamle Bryggeriet. I den gamle kalksteinsforblendede muren mot Vestregate skal det etableres innkjøring til parkeringskjelleren, men øvrige deler av muren mot parken skal beholdes som den er. Prosjektet gjennomføres i perioden august 2021 til 4. kvartal 2022/1. kvartal 2023.

Prosjektnavn: Bryggeribakken
Adresse: Torggata 140, 146 og 148, 2317 HAMAR
Oppdragsgiver: UPL Hamar AS
Totalentreprenør: Ø M Fjeld AS

Kontaktinformasjon:
Utstillingsplassen Eiendom AS
Hedda Heier Hansen // prosjektsjef bolig

Driv Prosjektstyring AS
Sten Gunnar Torseter // byggherrens prosjektleder Ø.M. Fjeld AS
Emma Marie Skjærstad  // prosjektleder totalentreprenør

Byggherre UPL Hamar AS sitt sentralbord: 62 54 00 50 (telefontid er 08:00-16:00 man-fre)

Aktuelle nettsider

Ofte stilte spørsmål

 • Når er arbeidstid på byggeplassen? Arbeidstid er fra 07:00-19:00, men normalt vil den være fra 07:00-16:00. På vinterstid kan maskiner starte opp mellom 06:30-06:45 da de må varmes opp før arbeidsdagen starter.
 • Vil det bli mye lys på byggeplassen? Belysning av byggeplass må påregnes av sikkerhetsmessige årsaker – både i og utenfor arbeidstid. Utenfor arbeidstid etterstreber vi å vende belysningen mot sør slik at den ikke lyser i retning av naboer.
 • Hva med økt trafikk i Bryggerigata, Vestregate og Torggata? Lossing av materiell, vareleveranser og leveranse av betong vil skje i disse gatene. Lossing fra Bryggerigata over nedkjøring til p-kjeller for Bryggeriet 4-6 gjøres med hjelpepersonell. Sikkerhet er førsteprioritet.
 • Vil det bli møkkete i gaten? Ja, det må påregnes jord og grus etter uttrauing av byggetomt. Det vil bli utført kosting/rengjøring i gate etter behov. Fasaderengjøring og rengjøring av p-kjeller blir normalt ikke utført.
 • Når monteres tårnkranen? Denne vil bli montert i september 2021, og skal etter planen stå ca. et år.
 • Hvorfor er det bevegelse i tårnkranen når det ikke er arbeid på byggeplassen? Tårnkranen må settes i fri når den ikke har kranfører, og vil dermed følge vindretningen. Dette er normalt.
 • Kan jeg parkere i Torggata langs Bryggeriet 1-3? Parkering i Torggata vil utgå fom. oktober. I deler av byggeperioden vil det måtte påregnes at det ene kjørefeltet i Torggata er stengt.
 • Hvor kan jeg gå når Vestregate langs kalksteinsmuren stenges? Vi oppfordrer til å benytte gang- og sykkelveien som går i forlengelse av Torggata ned mot Hakabekkvegen. I tillegg etableres det trappeløp fra krysset Bryggerigata/Torggata ned til parkeringsplassen bak Tvillingbyggene.

Fremdrift

 • August 2021: Riggplass og oppstart grunnarbeider
 • September 2021-april 2022: Grunnarbeider, etablering av tårnkran og betongarbeider
 • Februar 2022-desember 2022: Innvendige arbeider og utomhusarbeider
 • Mai-juni 2023: Utomhusavslutning

Oppdateringer

908, 2022

Massetransport

Massetransport i forbindelse med utomhusarbeider. I august og i begynnelsen [...]

206, 2022

Demontering av tårnkran

Demontering av tårnkran Demontering av tårnkran vil påbegynne tirsdag 07.06. [...]

605, 2022

Ny strømtrasé

Ny strømtrasé Fra 09.-13. mai vil Elvia påbegynne arbeider med [...]

1312, 2021

Fundamentering

Fundamentering I uke 50 vil vi påbegynne fundamentering for Bryggerigården. [...]

1511, 2021

Asfaltering

Asfaltering 18. og 19. november skal p-kjelleren asfalteres. I forbindelse [...]

1810, 2021

Betong-/gravearbeider

Betongarbeider for Bryggeribakken pågår for fullt. Videre planlegger vi oppstart [...]

1709, 2021

Betongarbeider

Vi påbegynner betongarbeider 22. september. I forbindelse med dette vil [...]

309, 2021

Montasje av tårnkran

Montasje av tårnkran vil pågå i tidsrommet 14.-16. september. Deler [...]