fbpx
Grønlandsleiret 552022-10-21T12:46:57+02:00

Naboinformasjon for Grønlandsleiret 55

Utførende entreprenør, ØMF Asker Entreprenør AS på vegne av tiltakshaver Øie Eiendomsutvikling AS, vil fra og med uke 36 2022 begynne diverse forbedrende arbeider ifb nytt leilighetsprosjekt i Grønlandsleiret 55.

Prosjektnavn: Grønlandsleiret 55
Adresse: Grønlandsleiret 55, 0190 Oslo
Oppdragsgiver: Øie Eiendomsutvikling AS
Totalentreprenør: ØM Fjeld – Asker Entreprenør

Kontaktinformasjon:
Ø.M Fjeld – Asker Entreprenør
Ole // Anleggsleder

Ø.M Fjeld – Asker Entreprenør
Kristoffer // Anleggsleder

Ø.M Fjeld – Asker Entreprenør
Pål Arne // Prosjektleder

Aktuelle nettsider

Ofte stilte spørsmål

  • En foreløpig fremdriftsplan innebærer grunn, spunt/pelearbeider ifb fundamentering frem tom ca uke 49 i 2022.
  • Disse arbeidene vil utføres og overvåkes ihht gjeldene krav til støy og rystelser. Arbeider med spunt vil foregå i tidsrommet 08.00 – 17.00 med en times pause fra 11.00-12.00.
  • Når grunn og fundamenteringsarbeider er ferdigstilt vil prosjektet gå over i en råbygg fase med etablering av et råbygg i betong som vil gå frem til ca mai 2023. En siste kompletteringsfase frem tom desember/januar 2023/2024 innebærer innvendig og utvendig ferdigstillelse. Endelig ferdigstillelse av utomhusarbeider i indre gårdsrom vil ferdigstilles vår/tidlig sommer 2024.
  • På tomten vil det generelt være aktivitet i tidsrommet mellom 07.00 – 19.00 mandag – torsdag. Fredag 07.00 – 14.00.

Fremdrift

Oppdateringer