fbpx
Hoberg Skole2022-10-25T09:01:02+02:00

Naboinformasjon for Hoberg Skole

Ø M Fjeld er engasjert av Stange kommune i arbeidet med et nytt byggetrinn på Hoberg barneskole. Prosjektet skal utføres som en totalentreprise, det vil si at Ø M Fjeld påtar seg totalansvaret for både prosjektering og utførelse. Utbyggingstrinnet omhandler en større utvidelse av bygningsmassen på skoleområdet, hvor målet er å tilrettelegge for tre paralleller fra 1. til 7. trinn. Barneskolen blir etter utbyggingen dimensjonert for til sammen 630 elever og 60 ansatte, i tillegg til skolefritidsordning med kapasitet på 350 elever.

 Det skal etableres et nytt og større skolebygg. Dette vil erstatte dagens sør-vestlig skolefløy og frittliggende bygninger i sør-vest (dagens 2-3.trinnsbase i 97-bygget og 1.trinnsbase i gamle Holmlund barnehage). Opprinnelig skolebygg fra 1976, som er dagens 4-5.trinn, skal rehabiliteres. Utbyggingen medfører samtidig fornyelse av dagens uteoppholdsareal og rehabilitering av adkomstvei og hovedparkering.

Prosjektnavn: Hoberg skole BT2
Adresse: Holmlundvegen 40, 23121 Ottestad
Oppdragsgiver: Stange Kommune
Totalentreprenør: Ø M Fjeld AS

Kontaktinformasjon:
Stange Kommune
Vegard Stengel // Prosjektleder HR Prosjekt

Aktuelle nettsider

Ofte stilte spørsmål

  • Når er arbeidstid på byggeplassen? Arbeidstid er fra 07:00-19:00, men normalt vil den være fra 07:00-16:00. På vinterstid kan maskiner starte opp mellom 06:30-06:45 da de må varmes opp før arbeidsdagen starter.
  • Vil det bli mye lys på byggeplassen? Belysning av byggeplass må påregnes av sikkerhetsmessige årsaker – både i og utenfor arbeidstid. Utenfor arbeidstid etterstreber vi å vende belysningen mot sør slik at den ikke lyser i retning mot naboer.
  • Vil det bli møkkete i gatene? Ja, det må påregnes jord og grus etter uttrauing av byggetomt. Mengden vil avhenge av årstid
  • Hvorfor er det bevegelse i tårnkranen når det ikke er arbeid på byggeplassen? Tårnkranen må settes i fri når den ikke har kranfører, og vil dermed følge vindretningen. Dette er normalt.

Fremdrift

Byggeprosessen

  • Fase 1 (ca. 6 mnd): Etablering av riggområde, riving av skolebygning der nye bygg C skal etableres, omlegging av veistruktur, graving av byggegrop, betongarbeider i grunn.
  • Fase 2 (ca 12 mnd): Bygging av det nye skolebygget, bygg C.
  • Fase 3 (ca 8 mnd): Rehabilitering av eksisterende mellombygg, bygg B
  • Fase 4 (ca 4 mnd): Riving av 1 klasse bygg, opparbeidelse av utomhus, parkering mm.Fysisk oppstart fase 1: juni 2022

Oppdateringer

1508, 2023

Skolestart

På mandag, 21.08.23 åpner busslommen på Myra. Vi åpner da [...]

606, 2023

Gatelys

Gatelysene i området blir mørklagt en periode fremover nå, i [...]

2012, 2022

Juleferie

Vi tar juleferie fra og med 24.12.22 og starter opp [...]

1608, 2022

Sprengningsarbeid

Sprengningsarbeid Fra og med onsdag 17.08 til og med fredag [...]

2306, 2022

Omlegging av vei.

Omlegging av vei. I tidsrommet 29.06.2022 til 02.07.2022 vil stikkveien [...]

1706, 2022

Felling av trær

Felling av trær. Mandag 20.06.22 blir fem bjørketrær på området [...]