fbpx
P-Hus UPL Nord2023-04-19T08:08:30+02:00

Naboinformasjon P-Hus UPL Nord

  • Bilde 2: P-hus sett fra plass foran Scandic Hotell

UPL Hamar AS skal bygge nytt parkeringshus i Vangsvegen 111. ØMF Hamar AS er totalentreprenør, det vil si at ØMF har ansvaret for både prosjektering og utførelse av prosjektet.

P-huset får 3 parkeringsplan. Den nederste etasjen, K02, får innkjøring fra Scandic hotell. Mellometasjen, K01, får innkjøring fra Motorforum. Takplanet får innkjøring via ei utvendig rampe som går opp mellom det nye bygget og Motek. I hver parkeringsetasje vil det bli plass til 50 biler.

Takplanet vil nærmest Parken brl ligge på samme nivå som gressplenen. Terrenget skrår nedover mot hotellet som i dag, og langs veggen på P-huset vil det etableres en gruset gangsti.

Prosjektnavn: P-Hus UPL Nord
Adresse: Vangsvegen 111, Hamar
Oppdragsgiver: UPL Hamar AS
Totalentreprenør: ØMF Hamar AS

Kontaktinformasjon:
UPL Hamar AS
Olaf Sletner // Prosjektsjef

ØMF Hamar AS
Thomas Rostøl // Prosjektleder

Aktuelle nettsider

Ofte stilte spørsmål

  • Når er arbeidstid på byggeplassen? Arbeidstid er fra 07 – 19 på hverdager.
  • Vil det bli mye støy fra byggeplassen? Arbeidet inkluderer både graving og sprengning. Miljøverndepartementet angir hvilke støykrav som gjelder, og som prosjektet skal følge. For å kontrollere dette installeres det støymålere på utsatte steder.
  • Blir det rystelser/vibrasjoner fra byggeplassen? Det vil bli mindre rystelser og vibrasjoner ved sprengningsarbeid. Vibrasjonene overvåkes med instrumenter i henhold til Norsk Standard, slik at vi har kontroll på at vi ikke går over gitte grenser.
  • Hva om det blir skader hos meg? Før arbeidene starter vil vi ha kartlagt nabobebyggelsen med foto og video. Det er Forcit Consulting som utfører dette. Dersom dere tror at det har oppstått skader på grunn av byggearbeidene, kontakt byggeplassen direkte slik at vi kan kontrollere dette opp mot dokumentasjonen vi har innhentet.

Fremdrift

Byggeprosessen

  • Rivearbeid pågår nå.
  • Graving og sprengning vil starte 2. mai og vil i hovedsak være ferdig ved utgangen av juni.
  • Montasje av byggets bæresystem vil starte i september, og være ferdig ved utgangen av oktober
  • Hele prosjektet skal være ferdig i februar 2024. Tilsåing vil gjøres i mai 2024.

Oppdateringer