fbpx

Nabovarsel for uke 37

Nabovarsel for uke 37 Det vil pågå spunt, grave og betongarbeider. Noe sprenging og pigging av fjell vil det også bli.   Aktivitetsnavn [...]

Nabovarsel for uke 33

Nabovarsel for uke 33 I uke 33 vil peling foregå, noe som vil kunne medføre støy. Det vil også jobbes videre med armering [...]

Nabovarsel for uke 31

Nabovarsel for uke 31 I uke 31 vil montering av tårnkran og brakkerigg foregå. I tillegg vil spuntingen som foregikk før ferien fortsette [...]

Nabovarsel for uke 30

Nabovarsel for uke 30 I uke 30 vil det utføres en rekke gravearbeider på byggeplassen, noe som vil føre til anleggstrafikk på dagtid. [...]

Load More Posts