fbpx

Nå skal Sagabyen bygges ferdig

Saga Senter og Saga Atrium står allerede klare. Nå skal Sagabyen gjøres komplett med Saga Terrasse – det største boligprosjektet i Ø.M. Fjelds historie: 472 leiligheter og 800 kvadratmeter næring.

– Vi har gått en del runder i utviklingen av Saga Terrasse, blant annet for å komme frem til de optimale arealløsningene, de beste bokvalitetene og den riktige prisen. Selv om Sagabyen vil bestå av mange boliger, er det lagt ned mye arbeid i å utvikle et boligområde med høye bokvaliteter. Ikke minst vil beboerne nyte godt av et fantastisk flott uteområde med med blant annet parkanlegg og eget bydelshus. Husene skal overtas av kommunen, og Frivilligheten skal ha sitt tilhold her etter ferdigstillelse, sier daglig leder Jarle Eriksen i Jessheim Byutvikling, utbyggingsselskapet som er eid 50-50 av Ø.M. Fjeld Utvikling og Bane Nor Eiendom.

Bygging verdt mer enn èn mrd

Ved ferdigstillelsen skal hele Saga Terrasse etter planen bestå av 472 leiligheter og 800 kvadratmeter næringslokaler. Ifølge Eriksen vil næringslokalene være spesielt godt egnet for kontorer, helsetjenester og restaurantvirksomhet, men Eriksen understreker ingenting er avgjort med hensyn til leietagere. Entreprisekontrakten for den samlede utbyggingen av Saga Terrasse er verdt over èn milliarder kroner – og prosjektet blir dermed det største boligprosjektet som hittil er bygget av Ø.M. Fjeld. 

Nærhet til jernbanestasjonen

Boligene får en enestående nærhet til jernbanestasjonen på Jessheim, og Eriksen er overbevist om at prosjektet vil fremstå som svært attraktive for kjøpere som ønsker en urban bosituasjon med nærhet til både transport, butikker, restauranter og fritidsaktiviteter.

– Både Saga Senter og Saga Atrium har vært to vellykkede prosjekter. Når vi nå er i gang med Saga Terrasse og Sagaparken, er den opprinnelige visjonen om Sagabyen i ferd med å bli komplett, sier Eriksen, som sammen med Gunnar Bakken og Bjørn Magnus Bårdseng, i tett samspill med blant annet Tor Saghaug i Bane Nor Eiendom, har vært ansvarlig for utviklingen av Saga-prosjektene.

Saga Atrium med 60 leiligheter ble overlevert i høsten 2017, mens Saga Senter med sine 120 leiligheter 8000 og kvadratmeter næringsareale sto ferdig i 2013.

Ansvaret for å lose Saga Terrasse i havn er gitt til prosjektleder Per Arne Wolden. Han er en av selskapets mest erfarne prosjektleder for store leilighetsprosjekter, og har nylig ferdigstilt Jessheim Panorama med 112 leiligheter. 

2018-12-06T12:47:46+02:00