fbpx

Ø.M. Fjeld blir partner i mangfoldsnettverket Diversitas

HR-leder Lars Christian Stømner og Kaja Maaø Hara, leder rekruttering og kompetanse.

Ø.M. Fjeldblir ny partner i bygg- og anleggsbransjens ledende nettverk for mangfold og kjønnsbalanse.

Ø.M. Fjeld er godt i gang med å definere og konkretisere mangfoldsarbeidet. Konsernet ønsker å finne hvilke tiltak som vil gi effekt og sørge for at alle finner selskapet attraktive uavhengig av bakgrunn eller hvem man er. Alle skal føle seg velkommen i Ø.M. Fjeld.

– I Diversitas-nettverket får vi inspirasjon til vårt eget arbeid. Og vi gleder oss til å lære av hva andre bransjekollegaer har gjort og hva som har hatt effekt, forteller HR-leder Lars Christian Stømner.

– Både bransjeforeninger og entreprenører har felles mål om å øke kvinneandelen i bygg- og anleggsbransjen. Og det er viktig for oss og hele bransjen at kvinneandelen økes i alle ledd, fra utførelse av håndverk til ledelse, sier Stømner.

Styreleder Tom Ivar Myhre i Diversitas gleder seg over at en aktør som Ø.M. Fjeld blir del av fellesskapet i Diversitas.

— For oss er det viktig at de større og ledende selskapene går foran. Derfor setter vi stor pris på at Ø.M. Fjeld blir en del av Diversitas. Skal vi lykkes med Diversitas sine mål er vi avhengig av at større aktører fra ulike deler av næringen blir partner. Vi håper også på inspirasjon fra Ø.M. Fjeld sitt arbeid og sammen skal vi få til mangfoldssamarbeid, sier Myhre, som er styreleder i Diversitas og direktør for bærekraft i Backe.

– Vi vet av erfaring at variasjon i alder, bakgrunn og erfaring er viktig når komplekse prosjekter skal løses. Gjennom ulike perspektiver og ulik erfaring, opplever vi at vi blir enda mer løsningsorienterte og kreative. Derfor har arbeidet med å sikre mangfold i bygg- og anleggsbransjen stor verdi for oss, avslutter Lars Christian Stømner.

Leder for kompetanse og rekruttering i Ø.M. Fjeld, Kaja Maaø Hara, understreker at det strategiske mangfoldsarbeidet må omfatter alle typer mennesker:

– Å kunne velge medarbeidere fra en større og mer variert gruppe, gjør at at vi kan tiltrekke oss enda flere talenter og sikre ettertraktet kompetanse som gjør oss bedre rustet for fremtiden, avslutter Maaø Hara.

Fakta om Diversitas

Diversitas er Norges ledende nettverk for mangfold og kjønnsbalanse i bygg- og anleggsbransjen. Nettverket jobber målrettet med å øke bransjens attraktivitet, og bidrar til å skape en holdningsendring i bransjen og sikre kompetansevekst i årene som kommer. Mer enn 20 bedrifter med over 34.000 ansatte er partnere i Diversitas.

2023-10-05T13:17:25+02:00