– Den som vil ha de beste jobbene må være god på miljø.

– For å få lov til å bygge for de seriøse og betalingsvillige byggherrene, må vi ha orden på miljøarbeidet vårt. Et selskap som ikke har en god miljøprofil, vil være sjanseløst i årene som kommer. Heldigvis er vi i Ø.M. Fjeld svært langt fremme på deler av miljøarbeidet.

HMSK-leder Cecilie Lind tror byggebransjen vil bli fulgt med argusøyne i årene som kommer. Klimautfordringene tvinger politikerne til å iverksette stadig nye tiltak, og det økende engasjementet i befolkningen gjør at selskap med den tydeligste og beste miljøprofilen vil bli vinnerne i markedet.

– Vi sorterer 80 prosent

– Bransjen vår blir ofte omtalt som 40-prosentsbransjen. Bygging og drift av bygninger står nemlig for 40 prosent av verdens klimautslipp, 40 prosent av det totale energiforbruket og 40 prosent av avfallsproduksjonen i verden. Og bare her i Norge produserer byggebransjen nesten to millioner tonn avfall. Da sier det seg selv at det er viktig at vi sorterer mest mulig og kaster minst mulig. Til min store glede har Ø.M. Fjeld i flere år allerede jobbet systematisk og bra med avfallshåndtering og sortering. Kravet fra myndighetene ligger på 60 prosent kildesortering, og med en sorteringsgrad på 80 prosent er Ø.M. Fjeld helt i norgestoppen, forklarer Cecilie, som har brukt mye tid på å bli kjent med både selskapet og bransjen etter at hun høsten 2018 tok fatt på jobben som HMSK-leder.

Nå er hun i ferd med å vurdere hvilke nye systemer og rutiner som bør innføres, for å gjøre konsernet enda mer konkurransedyktig i årene som kommer.– Om det personlige miljøengasjementet ikke er så veldig stort hos den enkelte, så er det i alle fall viktig at hver og en av oss forstår hvor avgjørende miljøtiltakene er for selskapets konkurranseevne. Fremover vil den høyeste betalingsevnen ligge hos de byggherrene som har de høyeste miljøambisjonene. Og skal vi være langsiktige og lønnsomme, må vi bli oppfattet som en entreprenør som tar miljøarbeidet på alvor. God miljøprofil blir rett og slett en slags «license to play». Vil du spille med de seriøse, flinke og betalingsvillige oppdragsgiverne, må du selv være god på miljø. Uten miljøsertifikater og skikkelige rutiner vil man ikke engang få anledning til å konkurrere om oppdrag for de aller mest interessante kundene, sier Cecilie med overbevisning.

Ny form for konkurranse

– Tidligere kunne du regne med å vinne anbud dersom du var best på pris, kvalitet og referanser. Slik er det ikke lenger. Miljø- og samfunnsansvar er kommet inn som et nytt kriterium, som må oppfylles før du i det hele tatt får konkurrere på de gamle kriteriene. I tillegg er miljøaspektet i ferd med å bli et av de viktigste konkurransefortrinnene i kampen om de største, unge talentene. Dagens unge, altså de som er tidlig i 20-årene, har et helt annet forhold til miljø og klima enn oss som er 30 og eldre. De vil aldri vurdere å jobbe for en arbeidsgiver som oppfattes som umoralsk eller uansvarlig. De ønsker å være stolt av selskapet de jobber for, og miljøinnsatsen er noe av det første de ser på. Hvis de ikke finner noe ordentlig og substansielt om miljøarbeidet, vil de fort bli skeptiske og føle at selskapet mangler noe grunnleggende. Miljøarbeidet er med andre ord blitt en viktig markør på hvor selskapet står og kommer til å bevege seg.

– Godt håndverk er miljøvennlig

Selv om Cecilie er utdannet ingeniør med hovedvekt på miljø og naturforvaltning, og har jobbet med miljøspørsmål hele livet, insisterer hun på at hun hverken er fanatiker eller aktivist.

– Jeg tror det er mulig å oppnå gode miljøforbedringer, uten at det går ut over kvaliteten eller lønnsomheten vår. Tvert imot går en god miljøprofil hånd i hånd med godt håndverk og høy kvalitet. Å være god på miljø handler om å utnytte ressursene best mulig. Å bygge med god kvalitet er jo noe av det mest ressursbesparende og miljøvennlige vi kan gjøre. Og å drive en god byggeplass etter gamlemåten, uten sløsing og unødig forbruk, er god miljøpolitikk i praksis. 

– Husk at vi har kjøpt og betalt hver eneste plankebit som blir kastet. Når den kastes, må vi attpåtil betale for å få den håndtert som avfall. Det samme prinsippet gjelder på energisiden. Når vi har erstattet nesten alle gamle dieselaggregater med fjernvarme og pellets, sparer vi både miljøet og oppvarmingskostnader. 

– På hvilken måte møter Ø.M. Fjeld de nye miljøkravene?

– Heldigvis sørget Ø.M. Fjeld for ISO 14001-sertifisering (Miljøsertifisering) for flere år siden. I dag krever alle offentlige prosjekter at vi legger frem miljøsertifisering og dokumentasjon på god miljøpraksis. Du er som nevnt ute av konkurransen hvis du ikke leverer på miljø. Miljøbevissthet og betalingsvilje henger nøye sammen fordi miljøområdet i stadig større grad er knyttet til risiko for økonomisk og omdømmemessig tap. Det er ingen som er så nøye med miljøprofilen som investorer, for de må ha kontroll på fremtidig risiko. De stiller i mange tilfeller høyere krav enn miljøbevegelsen. Bare se på finanssektoren, der bankene har innført miljøkrav og «grønne lån». Signalet er klart, de ønsker ikke å finansiere annet enn grønne bygg fordi det medfører økt risiko. Oppfyller du ikke kravene de stiller, får du heller ikke låne penger – i hvert fall ikke til de beste betingelsene.

– Hva med de private utbyggerne, er de like strenge?

– Ikke ennå, men dette vil garantert tvinge seg frem snart. Vi som forbrukere kommer til å stille strengere krav til boligene våre i fremtiden, og dermed må hele kjeden av leverandører ha miljøprofilen i orden. Se bare på JM, som nå har begynt å svanemerke boligene sine fordi de merker at boligkjøperne blir stadig mer bevisste. Enten du er personlig engasjert eller ikke, viktigheten av å ta vare på ressursene våre tvinger hele kjeden av aktører til å gjøre ting annerledes i fremtiden, også alle oss som er en del av Ø.M. Fjeld-konsernet. Den gode nyheten er at vi allerede har kommet svært langt, og på mange områder ligger bedre an enn mange av konkurrentene våre.

2019-07-05T10:28:06+00:00