fbpx
Kvartal 172021-12-06T07:32:46+02:00

Naboinformasjon for Kvartal 17

Prosjektnavn: Kvartal 17
Adresse: Storgata 160-162, Lillehammer
Oppdragsgiver: Storgata 162 AS
Totalentreprenør: ØMF Evensen & Evensen AS

Kvartal 17 består av 63 selveierleiligheter i varierende størrelse. Prosjektet får et felles uteoppholdsareal, felles bytorg, parkering i kjeller som er tilrettelagt for elbillading. I tillegg skal Fagstadløkken bensinstasjon tas vare på og oppgraderes til sin opprinnelige stand.  Kvartal 17 består av 2 bygg på felles parkeringskjeller, 4 oppganger og fasader av trepanel med innspill av spiler. Mellom byggene vil det være er bytorg med utsmykning og felles arealer. Kjelleren består av parkeringsplasser, bodarealer og tekniske rom. Prosjektet gjennomføres i perioden Juni 2021- August 2023.

Fremdrift (Tentativ)

Juni 2021 – Juli 2021:
Riving av eksisterende bygningsmasse

Juli 2021- September 2021:
Grunnarbeider, infrasturktur, kjøremønster og riggplass.

September 2021- mai 2022:
Betongarbeider, plasstøpt og prefab

Februar 2022- Mars 2023:
Fasader,Innvendige arbeider og utomhusavslutning

Oppdateringer