fbpx

Höegh Eiendom valgte Ø.M. Fjeld-konsernet:

Skal bygge hotell og boliger i Moss for over en halv milliard

Höegh Eiendom har inngått avtale med Ø.M. Fjeld-konsernet om bygging for nærmere 600 millioner kroner. Prosjektet omfatter et helt nytt hotell og to boligprosjekter i den nye bydelen Verket i Moss.

Kontraktene som ble signert denne uken, er delt inn i tre totalentrepriser: Bygging av et 11 etasjers hotell med 175 rom, bygging av boligprosjektet Verket Brygge (51 leiligheter) og bygging av boligprosjektet Papirhuset (34 leiligheter).

Byggearbeidene skal utføres av Ø.M. Fjelds datterselskap, Asker Entreprenør, som er lokalt til stede med eget regionkontor i Moss. Forberedelsene til byggestart er i full gang, og de første fysiske arbeidene på byggeplassen starter opp i mars. Boligprosjektet «Papirhuset» skal være ferdigstilt sommer 2022 og «Verket Brygge» skal ferdigstilles rundt årsskiftet 2022/2023. Åpning av hotellet er satt til mai 2023.

Alle byggene ligger langs kaifronten på området som i sin tid tilhørte Moss Jernverk, like ved munningen til Mosseelva. Byggherrens visjon er å utvikle det gamle industriområdet til å bli en levende bydel med boliger, hotell, handel og næringsvirksomhet.

– Dette er naturligvis moro og inspirerende, men vi er samtidig klar over at det er en krevende jobb som skal gjøres. Vi er flere som har nære og gode relasjoner til Höegh Eiendom, og jeg tror dette har vært viktig for byggherren. Det har utvilsomt også betydd mye at vi hele tiden har hatt det kraftfulle konsernet i ryggen. Kompetansen og styrken til Ø.M. Fjeld-konsernet bidrar til å skape trygghet, mener regionleder Bjørn Sikkeland i Asker Entreprenør Østfold/Follo, som med denne jobben har signert kontrakter for 900 MNOK i løpet av noen få uker og dermed sikret seg en solid ordrereserve for 2021 og 2022. Regionen hans fikk nylig også totalentreprisen for Onsøyheimen sykehjem i Fredrikstad med en verdi på ca. 300 MNOK.,

– Dette er en gladnyhet for mange, ikke minst for alle boligkjøperne som naturligvis venter spent på at arbeidene skal komme i gang. Med Ø.M. Fjeld-konsernet får vi med oss en samarbeidspartner som har lang og solid erfaring med både større boligprosjekter og hotellbygg. I tillegg har vi svært gode relasjoner til flere av de sentrale medarbeiderne i Asker Entreprenør Follo/Østfold, som altså skal gjennomføre byggingen. Samtidig er det naturligvis hyggelig å kunne bestille et slikt oppdrag fra en entreprenør som har lokal tilknytning og i størst mulig grad ønsker å benytte lokale underentreprenører og samarbeidspartnere, sier adm dir Eirik Thrygg i Höegh Eiendom.

Gjennom datterselskapet Asker Entreprenør omsatte Ø.M. Fjeld-konsernet i 2020 for rundt 650 MNOK i Østfold/Follo-regionen. De nye kontraktene med Höegh Eiendom vil befeste konsernets posisjon i regionen, og adm dir Kjell Bjarte Kvinge i Ø.M. Fjeld bekrefter at Ø.M. Fjeld-konsernet forventer høy aktivitet i det lokale markedet i årene fremover.

– Vi legger stor vekt på å være en entreprenør med lokal tilknytning og tilstedeværelse. I praksis innebærer det blant annet å ha dyktige medarbeidere med lokal forankring og et godt nettverk av gode, konkurransedyktige leverandører og underentreprenører. I kombinasjon med den samlede kompetansen som finnes i konsernet vårt, ser vi at lokal tilstedeværelse og samarbeid gir oss et solid konkurransefortrinn. Moss står foran en spennende utvikling de nærmeste årene, og vi gleder vi oss veldig til å være en aktiv part i dette arbeidet sammen med en solid og seriøs aktør som Höegh Eiendom, sier Kvinge.

2021-02-05T14:37:13+02:00