fbpx

Ny selskapsstruktur:

Ø.M. Fjeld rigget for videre vekst

Ø.M. Fjeld har i løpet av høsten 2022 gjennomført en omstrukturering av selskapets regionkontorer og datterselskaper. Den nye organisasjonen består av et morselskap og sju regionale driftsselskaper som til sammen dekker hele Østlandet.

I 1948 etablerte Øivind Martin Fjeld sitt enkeltmannsforetak på Kongsvinger. Gjennom de neste snart 75 årene har selskapet gradvis vokst og utvidet virksomheten over hele Østlandet. I dag er Ø.M. Fjeld et ledende entreprenørkonsern på Østlandet, med lokal tilstedeværelse i de fleste regioner. I 2022 omsetter konsernet for mer enn fire milliarder kroner, og består av 600 ansatte.

For å sikre en solid og konkurransedyktig organisasjon rigget for videre vekst og utvikling, har vi i løpet av høsten 2022 gjennomført en omstrukturering av selskapene våre. Entreprenørkonsernet vil fremdeles ha et sterkt fokus på lokal tilstedeværelse og en tydelig forankring i de markedene hvor vi bygger.

Organisasjonsendringene vil ikke påvirke den etablerte relasjonen til Ø.M. Fjelds eksisterende kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Endringen vil imidlertid innebære nye juridiske enheter, som igjen vil ha konsekvenser for kontrakter og faktureringsrutiner.

Den nye strukturen i Ø.M. Fjeld-konsernet vil bli som følger:

Det etableres altså et nytt morselskap i entreprenørkonsernet, Ø.M. Fjeld AS (org.nr: 929 255 224) . Dette selskapet blir hovedeier i de operative entreprenørselskapene. Nåværende Ø.M. Fjeld AS endrer selskapsnavn til ØMF Romerike Kongsvinger AS, og beholder samtidig dagens org. nummer (911 669 668).

Konsernledelse og alle fellesfunksjoner samles i morselskapet som har sitt hovedkontor på Kongsvinger. Hovedeier i dette selskapet vil fremdeles være familien Fjeld, gjennom selskapet ØMF Holding AS.

Denne oversikten illustrerer endringen for dagens regionkontorer og datterselskaper:

Hva betyr endringene for våre samarbeidspartnere?

Endringene skal ikke ha noen praktisk betydning for våre samarbeidspartnere, utover rene formaliteter knyttet til faktureringsrutiner m.v. Garantier og forsikringer videreføres i de nye selskapene.

For pågående prosjekter i Hamar-regionen transporteres alle eksisterende avtaler til ØMF Hamar AS (org nr. 930 220 760)

For pågående prosjekter i Østfold/Follo-regionen transporteres alle eksisterende avtaler til ØMF Østfold AS (org nr. 930 220 841)

For pågående prosjekter i regionene Asker/Vest og Ringerike transporteres alle eksisterende avtaler til ØMF Asker Ringerike AS (org nr. 830 220 852)

For pågående prosjekter på Romerike og i Kongsvinger-regionen blir det ingen formelle endringer. Regionene videreføres under eksisterende org. nummer, med nytt selskapsnavn ØMF Romerike Kongsvinger AS.

For pågående prosjekter i Nedre Romerike/Oslo-regionen (Asker Entreprenør Hagan) blir det ingen formelle endringer. Regionen videreføres under eksisterende org. nummer, med nytt selskapsnavn ØMF Nedre Romerike Oslo AS.

For pågående prosjekter gjennom Evensen & Evensen og Wito blir det ingen formelle endringer. Begge selskapene videreføres under eksisterende org. nummer, med nye selskapsnavn: ØMF Evensen & Evensen AS og ØMF Wito AS.

Avtaler og forpliktelser knyttet til Prosjektservice i Ø.M. Fjeld transporteres til nytt selskap; ØMF Prosjektservice AS (org nr. 930 220 779).

Selskapene i Ø.M. Fjeld fra 1.12.2022

Org nr Selskap Sted Daglig leder
929 255 224 Ø.M. Fjeld AS Kongsvinger Kjell Bjarte Kvinge
911 669 668 ØMF Romerike Kongsvinger AS Jessheim/Kongsvinger Ole Johan Krog
930 220 760 ØMF Hamar AS Hamar Ole-Jo Engelstad
916 053 983 ØMF Nedre Romerike Oslo AS Hagan Øyvind Velsand
930 220 841 ØMF Østfold AS Moss Bjørn Sikkeland
830 220 852 ØMF Asker Ringerike AS Asker / Hønefoss Ole Einar Rongved
984 958 552 ØMF Evensen & Evensen AS Lillehammer Henrik Stokkebek
884 587 832 ØMF Wito AS Skotterud Tom Wiggo Bjerknes
930 220 779 ØMF Prosjektservice AS Jessheim Lars Christian Stømner
2022-12-05T14:44:59+02:00