fbpx

Ø.M. Fjeld inn på eiersiden i Romerike Armering

Ø.M. Fjeld-konsernet har inngått avtale om kjøp av 60 % av aksjene i Romerike Armering.

– Romerike Armering har i lang tid vært en solid og trygg partner for ØMF med sin betongkompetanse, kapasitet, dyktige fagarbeidere og tydelige ledelse. Vi er helt sikre på at vi sammen med selskapets ledelse kan bidra til at Romerike Armering utvikler seg og vokser videre gjennom egne prosjekter og eksterne kunder, sier adm.dir. Kjell Bjarte Kvinge i Ø.M. Fjeld.

Ø.M. Fjeld blir majoritetseier med en andel på 60 prosent, mens de resterende 40 prosent av aksjene fremdeles vil være eid av de tidligere eierne og ansatte i Romerike Armering.  Firmaet har hatt en årlig omsetning på 30-35 millioner kroner, og staben består av rundt 30 ansatte som utfører betongoppdrag over hele Østlandet.

Selv om samarbeidet med ØMF-selskapene nå kan bli tettere, skal Romerike Armering fremdeles utføre en stor andel oppdrag i det eksterne markedet. Den mobile, kostnadseffektive driftsmodellen står godt til kundenes behov for betongarbeider over hele Østlandet.

Daglig leder i Romerike Armering, Bjørn Skjølås, er godt fornøyd med å få Ø.M. Fjeld inn på eiersiden.

– Romerike Armering ser det som riktig at selskapet får inn en langsiktig, solid og aktiv eier som kan bidra til videre utvikling. Dette kjennes trygt både for selskapet, våre ansatte samt etablerte og nye kunder sier Skjølås.

Avtalen innebærer en solid forsterkning av konsernets betongfagmiljø, og sikrer konsernet tilgang på egne fagarbeiderressurser innen betongfaget. Samlet har konsernet nå 305 fagarbeidere innen betong og tømmer.

Det er ventet at den formelle overtagelses på nyåret.

2022-12-16T13:31:38+02:00