fbpx

Henning brukte sommeren til å lære enda mer

Mens noen helst vil bruke sommeren til venner og late dager på stranda, valgte NMBU-student Henning Jevne Bergskaug (26) å søke om en praksisplass i Ø.M. Fjeld-konsernet. I nesten tre måneder har han fulgt lederteamet som gjennomfører et av Østlandets største boligprosjekter. Sommeroppholdet kan være et smart trekk for den fremtidige karrieren hans.

– Store deler av tiden har gått med til å skygge flere formenn. Dette er nok det jeg har lært mest av. På denne måten har jeg virkelig fått se hvor mye som faktisk kreves, og hva jeg kommer til å møte etter endte studier. Utover dette har arbeidsoppgavene mine vært mange og varierte. For å bli kjent med så mye som mulig av bransjen, må man gjennom mye på kort tid som sommerstudent. Dette beskriver sommeren min på en god måte. Jeg har jobbet sammen med fagarbeiderne, revidert tegninger, deltatt på møter, skrevet referater, drevet masseberegninger, registrert mannskaper, tatt imot leveranser og fulgt opp enkelte fag for å nevne noe, forteller Henning, som nå er klar til å fullføre det femte og siste året av sivilingeniørstudiet ved NMBU.

I tre måneder har 26-åringen vært utplassert ved Ø.M. Fjeld-prosjektet Saga Terrasse på Jessheim, et byggeprosjekt som ved ferdigstillelsen vil omfatte 472 leiligheter og 700 kvadratmeter næringslokaler. Prosjektet er så stort at det for en kunnskapshungrig student er mulig å få innblikk i nær sagt alle deler av byggeprosessen, fra oppføring av råbygg til ferdigstillelse. I motsetning til mange studenter har Henning tidligere erfaring fra entreprenørbransjen, og han visste dermed sånn noenlunde hva som ville vente ham:

– Jeg har vært litt innom byggebransjen før, så hverdagen har på mange måter levd opp til forventningene. Først og fremst trygge og erfarne ledere som får det beste ut av menneskene rundt seg. Men også korte tidsfrister, hektiske dager, kreative løsninger og litervis med kaffe, sier 26-åringen fra Årnes i Akershus.

– Ingen overraskelser av noen art?

– Det må i så fall være hvor mye Ø.M. Fjeld verdsetter lokal forankring, og hvilken positiv effekt det har på alle menneskene i organisasjonen. «ØMF»-logoen betyr virkelig noe for alle som jobber i selskapet. Det er helt tydelig at familie har stått sterkt siden starten. Utover dette vil jeg trekke frem en enorm faglig kompetanse. Konsernet er fullt av dyktige folk som alle er genuint opptatt av å dele erfaringer til et felles beste. Alle jeg har jobbet med har hatt fokus på å lære meg opp, i stedet for å utfordre meg på hva jeg allerede kan.

– På hvilken måte har kompetansen fra skolen vært relevant for jobben du har utført for Ø.M. Fjeld?

– Selv om det på mange måter er vanskelig å se for seg bruksområder for flere av fagene når man sitter på skolebenken, vil jeg påstå at alle er med på å danne et bilde av hvordan ingeniørbransjen fungerer. Det er vanskelig å plukke ut enkelte områder, men jeg vil spesielt trekke frem Bygningsadministrasjon og Prosjektledelse, herunder valg av entreprisestrategi og kontraktsbestemmelser. Dette har gitt meg en god forståelse for alt som foregår bak kulissene. Videre må jeg nevne bygningsfysikk som et av de mest relevante emnene. Alt fra inneklima, ventilasjon og energiøkonomisering til brannteknisk og bygningers lydmiljø. Det å se hvordan disse kravene overholdes i praksis har virkelig gitt meg en dypere forståelse for helheten i en byggeprosess og hvordan alt henger sammen.

– Hva er ditt råd til yngre studenter som vurdere å søke sommerjobb i Ø. M. Fjeld-selskapene?

– Å jobbe i Ø.M. Fjeld-konsernet oppleves som å gå en god skole. Du får en solid plattform for resten av karrieren ved å klatre stigen ett trinn av gangen. Jeg vil anbefale en sommer hos Ø.M. Fjeld på det varmeste. Som student får du en god innføring i bransjen, samtidig som du opparbeider deg relevant erfaring, både for videre studier og for arbeidslivet. Ø.M. Fjeld har i tillegg for vane å ta inn yngre studenter, så det er bare å søke tidlig, oppfordrer Henning.

2019-12-19T11:11:41+02:00