fbpx

Avansert og miljøvennlig fabrikk under bygging:

Et oppdrag i verdensklasse

Ø.M. Fjeld spiller en sentral rolle når utemøbelprodusenten Vestre skal etablere verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk, The Plus, på Magnor i Eidskog kommune.

BREEAM Outstanding-krav, kort byggetid, økologiske hensyn og fossilfri byggeplass. Dette er noen av de spennende utfordringene som møter Ø.M. Fjeld-teamet som står for byggingen av verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk.

I skogen øst for Kongsvinger, bare noen kilometer fra svenskegrensen, er det hogget ut et stort «pluss» i det tette furubeltet. Nå er feltet i ferd med å gi plass til bygningskroppen, også den formet som et pluss-tegn. Her etableres en sirkulær, effektiv og hypermoderne produksjonslinje for utendørsmøblene fra Vestre. Eller sagt på en enklere måte: Med miljøklassifiseringen BREEAM Outstanding skal The Plus skal bli verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk.

Samspillsfase

Bygget er utviklet og designet av det verdenskjente danske arkitektkontoret BIG Bjarke Ingels Group, mens det altså er Ø.M. Fjeld-konsernet som står for hovedentreprisen. Entreprenøren har i tillegg vært med på utviklingen av prosjektet gjennom en samspillsfase som har vart i rundt ett års tid.

Fra konsernets hovedkontor i nabokommunen Kongsvinger, følger regionleder Ole Martin Bjerke byggeprosessen på nært hold.

– Dette er uten tvil et utrolig spennende, men også uvanlig krevende prosjekt. Både de tekniske løsningene, arkitekturen, miljø-kravene og utformingen av byggeplassen, gjør at vi må være ekstra skjerpet. Noe lignende er jo ikke bygget før, og det sier seg selv at vi blir nødt til å hente frem vår aller beste kompetanse og kreativitet for å løse de ulike utfordringene som dukker opp, sier Bjerke, og fortsetter:

– Vestre er opptatt av å bevare det økologiske mangfoldet rundt bygget. Og for å gjøre fotavtrykket så lite som mulig, har vi derfor kun avskoget området for selve bygget og tilførselsveiene. Alle trærne som står tett inntil bygget, skal overleve byggingen, og dette gir klare føringer på valg av produksjonsmetoder og fremdrift, forklarer Bjerke.

Fire propell-lignende fløyer

Byggingen kompliseres ytterligere av at The Plus – i motsetning til en tradisjonelt utformet fabrikk bestående av fire rette vegger – skal oppføres med fire propell-lignende fløyer i en plussformet geometri. Og ettersom fabrikken samtidig skal fungere som et besøks- og opplevelsessenter, etableres det utvendige trapper for å gi de besøkende et innblikk i aktivitetene på innsiden. For å få til dette har arkitektene tegnet en trappende glassfasade med detaljer som følger trappene. Monteringen av disse må utføres med stor presisjon.
– I tillegg skal det åpne atriumet i midten omsluttes av en ståltrapp som svinger seg 360 grader langs en buet glassfasade. Herfra er det meningen at de besøkende skal kunne følge fabrikkens aktiviteter i alle de fire fløyene, sier Bjerke, og understreker at byggeplassen selvsagt drives etter seriøstetsbestemmelsene i Oslo-modellen.

11 måneders byggetid

The Plus skal bygges i massivtre, med store glasspartier og grønne tak med eng og solceller. Grunnflaten blir på rundt 6500 kvm. Byggetiden er beregnet til 11 måneder, og fabrikken skal ifølge fremdriftsplanen være klar for produksjon rett før årsskiftet.

–  Vestre setter stor pris på samarbeidet med Ø.M. Fjeld. Vi møter kompetente, kreative, erfarne og engasjerte mennesker i alle ledd og nærmest til alle døgnets tider. Utfordringer tas på strak arm og vi deler virkelig filosofien om at alt er mulig. Jeg kan ikke tenke meg noen bedre samspillspartner, sier daglig leder i Vestre, Jan Christian Vestre.

Han har flere ganger uttalt at The Plus er et redskap for å vise verden at et industriprosjekt i skogen på Magnor like gjerne kan være et globalt miljøforbilde – uten at det går utover lønnsomheten eller konkurransekraften. Snarere tvert imot. Han mener at det er fullt mulig å bygge en moderne fabrikk som både ivaretar miljøet, naturressursene og velferden til de ansatte – uten å gå på akkord med selskapets økonomi.

Internasjonal omtale

Prosjektet har fått solid omtale i magasinet Forbes og et 20-talls andre ledende design-, arkitektur og businessmagasiner verden over. Det er denne typen internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse som skal forsterke Vestres status og markedsposisjon. Fra før pryder møblene deres kjente steder som Times Square og Hamburg flyplass, og med et miljøprosjekt i verdensklasse er strategien at etterspørselen skal øke ytterligere.

Etter planen skal The Plus ha et levert energibehov på 13 kWh/m2, og oppfyller derfor nær-nullenergidefinisjonen til FutureBuilt på 30 kWh/m2 med overlegen margin. Bygget vil i praksis ikke ha behov for oppvarming før utetemperaturen synker til under 5 grader celcius. Bygget skal produsere om lag 250 000 kWh fornybar energi i året fra rundt 1000 solcellepaneler, som monteres på taket og i området rundt fabrikken. I tillegg skal The Plus bruke overskuddsvarme fra prosessen til å varme opp bygget.

En transparent fabrikk

Men det er ikke bare på miljøsiden Vestre tenker stort og annerledes. The Plus skal nemlig også fungere som et opplevelsessenter, et naturlig stoppested for blant annet de rundt 10.000 bilene som normalt passerer området på vei til og fra Sverige hver eneste dag.

Produksjon skal åpnes opp og vises frem for publikum gjennom enorme vinduer i alle fløyer. Målet er å gi publikum innblikk i alle deler av fabrikken til alle døgnets tider, og ved hjelp av utvendige ramper og gangveier skal de besøkende kunne komme «opp i trærne» og få et overblikk både inn i bygget og ut over skogen.

2022-10-17T13:43:56+02:00