fbpx

Miljø og bærekraft i byggebransjen:

– Det viktigste er hva vi gjør, ikke hva vi sier

Begrepene miljø og bærekraft blir ofte forbundet med flotte presentasjoner og fancy formuleringer. Odd Anders Amdahl mener det er viktigere å vise bærekraftig bygging i praksis.

– Vil du være en bedrift som både tar hensyn til miljøet og er sosialt ansvarlig, holder det ikke å lage et pent dokument og kalle det en miljøplan. Det er hva bedriften faktisk gjør i det daglige som betyr noe. For oss i byggebransjen handler det om alt fra materialene og byggemetodene vi benytter, til krav om anstendige arbeidsforhold, mangfold og godt arbeidsmiljø. Forventningene vi møter i dag og i fremtiden innebærer at vårt bærekraftsarbeid må være en integrert del av kjernevirksomheten, og må omfatte både miljø, mennesker og ikke minst økonomi. Uten økonomisk bærekraft får man heller ikke vært en del av løsningene som betyr noe for både klimaet og samfunnet, forklarer Odd Anders, leder HMS, Miljø og kompetanse i Ø.M. Fjeld. Og legger til:

– Egentlig kan dette oppsummeres veldig enkelt: Vi er en entreprenør som viser bærekraftig bygging i praksis.

Kan hjelpe byggherrene

Han opplever at stadig flere byggherrer stiller ambisiøse krav til både miljøbelastning, samfunnsnyttig byutvikling og kostnader.

– Vi har etter hvert samlet oss bred erfaring fra en rekke prosjekter med strenge miljøkrav. I år har vi ferdigstilt produksjonsanlegget The Plus, som blir omtalt som verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk, men vi har også gjennomført en rekke andre prosjekter med miljøambisjoner i det ypperste sjiktet.

– En av de viktigste suksessfaktorene er at aktørene i et prosjekt trekker i samme retning. Om byggherren er usikker på hvilke løsninger og metoder som gir de beste og mest effektive resultatene på miljøsiden, kan vi bruke erfaringen vår til å veilede og foreslå løsninger og samarbeidspartnere, sier Odd Anders.

Det er kritisk at arbeidet med å finne frem til optimale konstruksjoner og bærekraftig materialbruk skjer i en tidlig fase.

– Både materialmengder og miljøbelastningen til de enkelte materialer spiller inn, og for å finne den totale miljøbelastningen er det viktig å vurdere alle aspektene i livsløpet som for eksempel fremstilling, transport, konkrete produksjonskrav og vedlikeholdsbehov ved bruk. De ulike materialene vil ha forskjellige egenskaper når det gjelder for eksempel varmelagring og emisjoner, som igjen har betydning for byggets energibehov. 

– Mange løsninger for klimagevinster

 Det er etter hvert veldokumentert at bygg- og anleggsbransjen står for 16 prosent av de nasjonale CO2-utslippene. Skal Norge kunne nå sine reduksjonsmål, er det avgjørende at bransjen lykkes med sin del av jobben.

– Det handler ikke bare om reduserte avfallsmengder og elektrifisering, men vi ser at de store gevinstene like gjerne kan være knyttet til tiltak som å velge konkrete produkter med lav livsløpsbelastning, bruke byggeplassens trevirkeavfall til provisorisk byggfyring eller gjen­bruke forskjellige elementer som for eksempel vann- og avløpsløsninger eller kontorskillevegger. Vi kan også beregne om den totale klimabelastningen noen tilfeller kan reduseres ved å hente lavkarbonbetong fra et sted lenger unna byggeplassen enn der man produserer tradisjonell betong, forklarer Odd Anders, og viser til at Ø.M. Fjeld-konsernet mer enn gjerne deler egne erfaringer for å finne frem til løsningene som gir byggherren best effekt:

– I Ø.M. Fjeld er vi veldig klar over det ansvaret vi forvalter. Med økt fokus fra både myndigheter, finansinstitusjoner og kunder, er det viktig å jobbe systematisk og smart med alle deler av virksomheten slik at vi utnytter mulighetene fremfor å se problemene. Vår erfaring er at de beste resultatene innen både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft oppnås når vi får anledning til å planlegge byggingen i et tett samarbeid med byggherren og de andre aktørene så tidlig som mulig.

2022-06-15T14:34:38+02:00